ข้อสอบวิทยาศาสตร์
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
60 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ดาวที่เป็นฝาแฝดกันนั้นคือดาวอะไรบ้าง

  answer choices

  ดาวศุกร์และโลก

  ดาวศุกร์และดาวอังคาร

  โลกและดาวเนปจูน

  โลกและดาวอังคาร

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ดาวอะไรที่ขึ้นชื่อว่า เตาไฟแช่แข็ง

  answer choices

  ดาวพุธ

  ดาวเสาร์

  โลก

  เนปจูน

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ดาวอะไรสว่างสุด

  answer choices

  ดาวเสาร์

  ดวงจันทร์

  ดวงอาทิตย์

  ดาวเนปจูน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ดาวยูเรนัส เป็นดาวดวงที่เท่าไร

  answer choices

  5

  6

  7

  8

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  โลกเป็นดาวที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลลำดับที่เท่าไร

  answer choices

  ลำดับที่1

  ลำดับที่2

  ลำดับที่3

  ลำดับที่4

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ดวงอาทิตย์จัดเป็นดาวประเภทใด

  answer choices

  ดาวเคราะห์

  ดาวฤกษ์

  ดาวสีแดง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  ดาวดวงใดที่มีขนาดใหญ่มากที่สุด

  answer choices

  ดาวอังคาร

  ดาวเสาร์

  ดาวพฤหัสบดี

  ดาวยูเรนัส

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงดวงจันทร์ถูกต้อง

  answer choices

  ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม

  ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง

  ดวงจันทร์ไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม

  มีแสงสว่างในตัวเอง

  ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้ม

  ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง

  ดวงจันทร์มีบรรยากาศห่อหุ้ม

  มีแสง สว่างในตัวเอง

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  การหมุนรอบตัวเองของโลกไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ในข้อใด

  answer choices

  ทิศ

  ประเทศญี่ปุ่นสว่างเร็วกว่าประเทศไทย

  น้ำขึ้น - น้ำลง

  การขึ้น- ตกของดวงดาว

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง อยู่บริเวณใดของระบบสุริยะ และเกิดได้อย่างไร

  answer choices

  ดาวเคราะห์น้อย

  ไม่มี

  ไม่ปรากฏ

  มีเยอะมากไม่สามารถปรากฏได้

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  มนุษย์ได้ส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได้โดยอาศัยพาหนะใด

  answer choices

  จรวด

  กระสวยอวกาศ

  ยานขนส่งอวกาศ

  ยานขนส่งดาวเทียม

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  ระบบขนส่งอวกาศปัจจุบันได้พัฒนาและออกแบบไว้อย่างไร

  answer choices

  เคลื่อนที่ได้เร็ว

  นำมาใช้ใหม่

  น้ำหนักเบา

  ประหยัดพลังงาน

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ

  ระบบขนส่งอวกาศ

  answer choices

  ถังเชื้อเพลิงภายนอก

  ยานขนส่งอวกาศ

  จรวดเชื้อเพลิงแข็ง

  ยานขนส่งดาวเทียม

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  ผลของร่างกายในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากการดำรงชีวิตในอวกาศ

  answer choices

  โลหิตจาง

  หัวใจทำงานช้าลง

  กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลง

  กระดูกเปาะและแตกหักง่าย

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  มนุษย์อวกาศจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ในการดำรงชีวิตในอวกาศ

  answer choices

  นั่งสมาธิเป็นประจำ

  ออกกำลังอย่างหนัก

  นอนพักผ่อนให้มาก

  รับประทานอาหารเสริมพิเศษ

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีต่าง ๆ

  ในอวกาศ คืออะไร

  answer choices

  ถุงนอน

  ชุดอวกาศ

  ชุดทหาร

  ชุดทั่วไป

 • Question 17
  20 seconds
  Q.

  ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเมฆ และเก็บข้อมูลในการใช้พยากรณ์อากาศ

  answer choices

  ดาวเทียมสื่อสาร

  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

  ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์สำรวจแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ และเฝ้าสังเกตสภาวะแวดล้อมที่เกิดบนโลก

  answer choices

  ดาวเทียมสื่อสาร

  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

  ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมชนิดใดที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า

  answer choices

  ดาวเทียมสื่อสาร

  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

  ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์สื่อสารติดตั้งอยู่ สำหรับถ่ายทอดสัญญาณต่าง ๆ

  answer choices

  ดาวเทียมสื่อสาร

  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรโลก

  ดาวเทียมสังเกตการณ์ดาราศาสตร์

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  ไจโรสโคป คือเครื่องมือที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

  answer choices

  ควบคุมความเร็วของจรวด

  ควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจรวด

  รักษาทิศทางการบินมาการทรงตัวของจรวด

  ถูกทั้ง 1 และ 2

 • Question 22
  20 seconds
  Q.

  การพัฒนาต้นแบบจรวดที่ใช้เป็นอาวุธสงครามนั้น ชาติใดเป็นชาติแรกที่คิดค้น

  answer choices

  รัสเซีย

  สหรัฐอเมริกา

  เยอรมัน

  จีน

 • Question 23
  20 seconds
  Q.

  ดาวเทียมดวงใดเป็นดาวเทียมดวงแรก

  ที่ส่งขึ้นสู่อวกาศ

  answer choices

  สปุตนิก

  ไทรอส

  NOAA

  LANDSAT

 • Question 24
  20 seconds
  Q.

  ดาวเทียมสื่อสารมีวิถีการโคจรอย่างไร

  answer choices

  วงโคจรค้างฟ้าเป็นวงกลมในแนวระนาบกับเส้นศูนย์สูตร

  วงโคจรระดับต่ำ

  วงโคจรระดับสูง

  วงโคจรในแนวเหนือ-ใต้

 • Question 25
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของโลก

  answer choices

  สถานีอวกาศซัลยูต

  สถานีอวกาศสกายแล็บ

  สถานีอวกาศเมียร์

  สถานีอวกาศนานาชาติ

 • Question 26
  20 seconds
  Q.

  ดาวเทียมข้อใดเป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของประเทศไทย

  answer choices

  ไทยคม 1

  ไทรอส

  ปาลาปา

  คอสมอส

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมดวงใดที่สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ใช้ในการส่งสัญญาณแพร่ภาพ

  answer choices

  อินเทลแซท

  ไทรอส

  ปาลาปา

  สปอต

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมดวงใดเป็นดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน

  answer choices

  ไทยคม 3

  ไทยคม 4

  ไทรอส

  ปาลาปา

 • Question 29
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  answer choices

  NOAA

  คอสมอส

  ไทรอส

  อินเทลแซท

 • Question 30
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

  answer choices

  LANDSAT-7

  ไทรอส

  อินเทลแซท

  NOAA

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดในการส่งจรวดไปในอวกาศ เมื่อจรวดแต่ละท่อนเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดแล้วจึงต้องถูกสลัดทิ้งไป

  answer choices

  ลดแรงเสียดทาน

  ลดมวลให้น้อยลง

  ลดขนาดให้สั้นลง

  ลดแรงโน้มถ่วงของโลก

 • Question 32
  20 seconds
  Q.

  ยานอวกาศสำรวจดาวเคราะห์ที่ ไม่มี นักบินควบคุม คือข้อใด

  answer choices

  ยานลูนา

  ยานมาริเนอร์

  ยานเรนเยอร์

  ยานคอสมอส

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  จุดมุ่งหมายของการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ คือข้อใด

  answer choices

  ต้องการหาอายุของโลก

  ต้องการหาแหล่งที่อยู่ให้ประชากร

  ต้องการทราบแหล่งกำเนิดโลก

  ต้องการหาทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติม

 • Question 34
  20 seconds
  Q.

  สภาวะไร้น้ำหนักมีผลต่อมนุษย์ในเรื่องใด

  answer choices

  ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติ

  ระบบทางเดินหายใจขัดข้องได้ง่าย

  กล้ามเนื้อยึดทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก

  ความดันภายในโลหิตมาก เส้นเลือดแตกง่าย

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  การป้องกันการเกิดสภาพไร้น้าหนักบนยานอวกาศทำได้หรือไม่

  answer choices

  ได้ โดยการมัดตัวเองให้ติดกับยาน

  ได้ โดยการออกกำลังกายในยานอวกาศ

  ไม่ได้ เพราะยานอวกาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา

  ไม่ได้ เพราะขณะที่อยู่ในยานอวกาศมีการตกอย่างอิสระ

 • Question 36
  20 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  answer choices

  ตรวจวัดระดับของเมฆ

  ตรวจการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์

  ตรวจหาสารพิษในบรรยากาศ

  ติดตามการก่อตัวและการเคลื่อนที่ของพายุ

 • Question 37
  20 seconds
  Q.

  ปัจจุบันประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและภายในประเทศในเรื่องใดมากที่สุด

  answer choices

  โทรเลข

  โทรสาร

  โทรศัพท์

  โทรพิมพ์

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  จุดประสงค์ของโครงการสกายแล็บ คืออะไร

  answer choices

  การศึกษาทางการแพทย์

  การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์

  การศึกษาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ

  การให้มนุษย์ขึ้นไปค้นคว้าทดลองสถานีลอยฟ้าให้นานที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

 • Question 39
  20 seconds
  Q.

  ดาวเทียมดวงแรกที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรในวงโคจรของโลกได้สำเร็จคือข้อใด

  answer choices

  สปุตนิก 1

  อะพอลโล 1

  เทลสตาร์ 1

  เอ็กซ์พลอเรอร์ 1

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของโลก

  answer choices

  ดาวเทียมซีแซท

  ดาวเทียมเอพีเอส 6

  ดาวเทียมเอทีเอส

  ดาวเทียมไทรอส

 • Question 41
  30 seconds
  Q.

  ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลก เรียกว่า

  answer choices

  ความเร็วเริ่มต้น

  ความเร็วหลุดพ้น

  ความเร็วสุดท้าย

  ความเร็วโคจรรอบโลก

 • Question 42
  30 seconds
  Q.

  การที่วัตถุใดวัตถุหนึ่งไม่ลอยหลุดออกไปจากนอกโลก เป็นเพราะว่า

  answer choices

  วัตถุนั้นมีพลังงานศักย์

  วัตถุนั้นมีพลังงานจลน์

  วัตถุนั้นมีพลังงานศักย์และพลังงานจลน์

  แรงโน้มถ่วงของโลก

 • Question 43
  30 seconds
  Q.

  เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก

  วัตถุนั้นจะมีสภาพเช่นไร

  answer choices

  มวลของวัตถุมีค่าต่ำสุด

  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด

  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่

  วัตถุนั้นมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์

 • Question 44
  60 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการส่งดาวเทียมออกนอกโลกจนพ้นอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงโลก จะต้องใช้ความเร็วชั่วโมงละเท่าใด ในขณะที่ความเร็วหลุดพ้นมีค่าประมาณ 11.2 กิโลเมตรต่อวินาที

  answer choices

  40,320 กิโลเมตร/ชั่วโมง

  403.20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

  500 กิโลเมตร/ชั่วโมง

  600 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 • Question 45
  20 seconds
  Q.

  ดาวเทียมสื่อสารจะโคจรในบรรยากาศชั้นใด

  answer choices

  สตราโตสเฟียร์

  เมโสสเฟียร์

  ไอโอโนสเฟียร์

  เอกโซสเฟียร์

 • Question 46
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมโคจรรอบโลกได้ เพราะ

  answer choices

  แรงโน้มถ่วงของโลก

  ความเร็วโคจรรอบโลกของดาวเทียม

  ความเร่งของการขับดันเชื้อเพลิง

  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ค

 • Question 47
  45 seconds
  Q.

  ดาวเทียมเฉพาะกิจบางดวงที่โคจรอยู่รอบโลก สามารถสำรวจทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก อยากทราบว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ย่านใดที่ดาวเทียมตรวจจับ แม่น้ำและป่าไม้ได้

  answer choices

  คลื่นวิทยุ

  รังสีเอกซ์

  ไมโครเวฟ

  รังสีอินฟาเรด

 • Question 48
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นผลมาจากเทคโนโลยีอวกาศ

  1.การสำรวจแหล่งแร่

  2.การสร้างเสื้อกันความร้อน

  3.การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

  4.การตั้งสถานีผลิตกำลังไฟฟ้านอกโลก

  answer choices

  ข้อ 1 และ 2

  ข้อ 2 และ 3

  ข้อ 3 และ 4

  ข้อ 1 และ 4

 • Question 49
  45 seconds
  Q.

  จุดมุ่งหมายของการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นๆคืออะไร

  answer choices

  เพื่อไขความลึกลับของเอกภพ

  ต้องการแหล่งที่อยู่ใหม่ให้ประชากรโลก

  ต้องการเผยแพร่ความรู้และวิทยาศาสตร์ไปสู่โลกอื่น

  เพื่อค้นหามนุษย์ต่างดาว

 • Question 50
  30 seconds
  Q.

  หน่วยงานใดเป็นผู้ควบคุมและอนุญาตให้เอกชนสามารถครอบครองจานรับสัญญาณดาวเทียมได้

  answer choices

  กรมโทรคมนาคม

  กรมไปรษณีย์โทรเลข

  การสื่อสารแห่งประเทศไทย

  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

 • Question 51
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมสื่อสารจะโคจรอยู่ในบรรยากาศ

  ชั้นใด

  answer choices

  สตราโตสเฟียร์

  เมโสสเฟียร์

  ไอโอโนสเฟียร์

  เอกโซสเฟียร์

 • Question 52
  30 seconds
  Q.

  เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก

  วัตถุนั้นจะมีสภาพเช่นไร

  answer choices

  มวลของวัตถุจะมีค่าต่ำสุด

  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด

  วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งคงที่

  วัตถุนั้นมีน้ำหนักเท่ากับศูนย์

 • Question 53
  30 seconds
  Q.

  ดาวเทียมค้างฟ้า มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  ดาวเทียมที่ลอยนิ่ง ๆอยู่ในอากาศ

  ดาวเทียมที่หันด้านเดียวเข้าหาโลกตลอดเวลา

  ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก 1 รอบใช้เวลา 24 ชั่วโมง

  ดาวเทียมที่โคจรรอบโลก 24 รอบ ในเวลา 1 ชั่วโมง

 • Question 54
  20 seconds
  Q.

  ยานอวกาศโครงการ “อะพอลโล” มีจุดประสงค์คือไปสำรวจสิ่งใด

  answer choices

  ดวงจันทร์

  ดาวอังคาร

  ดาวศุกร์

  ดาวพฤหัสบดี

 • Question 55
  30 seconds
  Q.

  ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม

  เหมาะสำหรับใช้สำรวจสิ่งใด

  answer choices

  ดวงจันทร์

  อุกกาบาต

  โลก

  ดาวเคราะห์อื่นๆ ที่ไม่ใช่โลก

 • Question 56
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของยานขนส่งอวกาศ

  answer choices

  ยานโคจร

  จรวดขับดันเชื้อเพลิง

  ถังเชื้อเพลิงภายนอก

  ทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมด

 • Question 57
  30 seconds
  Q.

  ในการสร้างยานอวกาศขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อใดมากที่สุด

  answer choices

  เพื่อเป็นสถานีวิจัย

  เพื่อการศึกษาสภาพบรรยากาศ

  เพื่อการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ

  เพื่อสำรวจอวกาศที่อยู่ไกลจากโลกมากๆ

 • Question 58
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ที่ประเทศไทยใช้บริการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศและระหว่างประเทศมากที่สุด

  answer choices

  โทรเลข

  โทรศัพท์

  โทรพิมพ์

  โทรสาร

 • Question 59
  60 seconds
  Q.

  “ดาวเทียม ที่ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุด โดยที่ดาวเทียมต้องสามารถโคจร และรักษาตำแหน่งให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลา ทำงานโดยอาศัยหลักการส่งผ่าน สัญญาณถึงกันระหว่างสถานีภาคพื้นดินและดาวเทียม” ข้อความนี้กล่าวถึงดาวเทียมในข้อใด

  answer choices

  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร

  ดาวเทียมสื่อสาร

  ดาวเทียมบอกตำแหน่ง

 • Question 60
  20 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากดาวเทียม

  answer choices

  เปลี่ยนทิศทางของพายุ

  สำรวจข้อมูลในทะเล

  การพยากรณ์อากาศแม่นยำขึ้น

  สำรวจโลก

Report Quiz
Join a game