Test inițial fizica clasa 8
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  N reprezintă forța normală

  T. reprezinta tensiunea în fir

  G. reprezintă forta gravitaționala

  Ff. reprezintă forța de frecare

 • Question 2
  20 seconds
  Q.
  answer choices

  Triunghiul din imagine este un triunghi isoscel

  Triunghiul din imagine reprezintă un plan înclinat

  AB este înălțimea planului înclinat

  AB este lungimea planului înclinat

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  Corpul A și corpul B sunt prinse printr-un fir de....

  answer choices

  Un cerc S

  O sferă S

  Un scripete S

  O bila S

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Pârghia din imagine este o pârghie de ordinul....

  answer choices

  I

  II

  III

  Toate trei sunt corecte

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  Elementele unei pârghii sunt......

  answer choices

  Forța activă F

  Forța rezistentă R

  Nu există forțe

  Punctul de sprijin O

 • Question 6
  20 seconds
  Q.
  answer choices

  Forța de frecare are direcția forței active

  Forța de frecare se opune forței de tracțiune

  Forța de frecare este reprezentată în imagine cu culoarea albastră

  Forța de frecare este reprezentată în imagine cu culoarea roșie

 • Question 7
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  Lucrul mecanic are formula se calculează înmulțind forța ori deplasarea.

  Lucrul mecanic este zero când distanța e zero

  Unitatea de măsură a lucrului mecanic este Joule (J )

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  În care din situațiile de mai jos se efectuează lucru mecanic?

  answer choices

  Un om cosește iarba

  Un elev citește o carte

  Un tractor ară un teren

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  În graficul din figura este reprezentată forța care acționează asupra unui corp. Care este deplasarea mobilului?

  answer choices

  A-B

  0 - xB

  0 - xA

  xB - xA

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  O macara ridica uniform la înălțimea de 10m, un corp cu masa de 200kg. (g=10N/kg). Calculați lucrul mecanic.

  answer choices

  20 J

  200 J

  2000 J

  20.000 J

Report Quiz
Join a game