แบบทดสอบ Photoshop
a month ago
jittra_52219
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
35 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop

  answer choices

  Vector

  RGB Color

  CMYK Color

  Bitmap

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ค่า Resolution มาตรฐานสำหรับงานบนเว็บคือ เท่าใด

  answer choices

  72 pixel/inch

  300 pixel/cm

  72 pixel/cm

  300 pixel/inch

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด

  answer choices

  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + N

  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + O

  คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + O

  คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + P

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึงข้อใด

  answer choices

  ให้พื้นหลังโปร่งใส

  ให้พื้นหลังมีสีขาว

  ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground

  ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Brush Tool มีหน้าที่อะไร

  answer choices

  เป็นอุปกรณ์สำหรับการวาดภาพและระบายสี

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เลือกพื้นที่การทำงาน

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลบส่วนต่างๆของภาพที่เราไม่ต้องการ

  เป็นอุปกรณ์ในการตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็กๆ

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  คือเครื่องมือใช้ทำอะไร

  answer choices

  ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ

  ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม

  ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ

  ใช้ตัดขอบภาพ

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  คือเครื่องมือใช้ทำอะไร

  answer choices

  ใช้สำหรับเลือกพื้นที่บนภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยม

  ใช้สำหรับย้ายพื้นที่ที่เลือกไว้ของภาพ

  ใช้เลือกพื้นที่บนภาพเป็นแนวเขตแบบอิสระ

  ใช้ตัดขอบภาพ

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ในกรณีแถบเครื่องมือส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปจะ เรียกกลับมาคืนจะใช้คำสั่งใด

  answer choices

  Windows

  Format

  Tools

  View

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ในกรณีที่ขยายขนาดการมองหายไปให้ไปที่เมนูใด

  answer choices

  View

  image

  Edit

  Insert

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ถ้าต้องการแทรก Layer ขึ้นมาอีก 1 Layer จะใช้คำสั่งใด

  answer choices

  Insert -> Layer

  Format -> Layer

  Tools -> Layer

  Edit -> Layer

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ถ้านักเรียนต้องการกลับมาแก้ไขงานที่นักเรียนยัง ทำไม่เสร็จนักเรียนต้องเลือกบันทึกงานเป็นนามสกุลใด

  answer choices

  Photoshop(*PSD,*PDD)

  JPEG (*JPEG,*JPE,*JPG)

  Photoshop PDF(*PDF,*PDP)

  CompuServe GIF(*GIF)

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Layer แรกที่จะขึ้นในการเปิด File แรกโดย อัตโนมัติมีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  Background

  First Layer

  New Layer

  ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Photoshop ผลิตโดยบริษัทใด

  answer choices

  Adobe

  Dream

  Microsoft

  Apple

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  โปรแกรม Photoshop ที่นักเรียนใช้ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน คือ รุ่นใด

  answer choices

  Photoshop CS6

  Photoshop CS5

  Photoshop CC

  Photoshop CS

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานแบบใด

  answer choices

  แก้ไข ตกแต่งภาพ

  ตัดต่อวิดีโอ

  วาดภาพเว็กเตอร์

  จัดการเอกสาร

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดให้ความหมายของ Layer ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ลำดับชั้นของรูปภาพ วัตถุข้อความ มีความเกี่ยวข้องกัน

  ลำดับขั้นตอนการทำงานไม่สามารถเรียงกันได้

  ลำดับชั้นของรูปภาพ วัตถุจะไม่เกี่ยวข้องกัน

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ภาพนามสกุลชนิดใดที่นิยมใช้กันมากที่สุด

  answer choices

  JPEG

  JYP

  PNG

  GPS

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของภาพกราฟิก

  answer choices

  ภาพที่ผ่านการตกแต่งสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์

  ภาพที่เกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมา

  ภาพที่ผ่านการสร้างสรรค์จากศิลปินหลายคน

  ภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากจินตนาการ

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ความกว้างของภาพกำหนดที่ค่าใด

  answer choices

  Width

  Height

  Resolution

  White

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดต่อไปนี้ประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ

  answer choices

  Toolbox

  Application Bar

  Option Bar

  Menu Bar

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  ผลงานของใครสร้างด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

  answer choices

  แอนนาสร้างปฏิทิน

  ต้นน้ำทำรูปเล่มรายงาน

  ภูริตาออกแบบการ์ดแต่งงาน

  มะลิปรับความคมชัดของภาพถ่าย

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  สิ่งใด ไม่สำคัญ ในการทำงานด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

  answer choices

  เครื่องคอมพิวเตอร์

  เวลาในการปฏิบัติงาน

  ความชำนาญทางด้านศิลปะ

  ความรู้เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือวิธีการเปิดใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ที่ถูกต้อง

  answer choices

  Desktop > Adobe Photoshop CS6

  Start > Adobe Master Collection CS6> Adobe Photoshop CS6 (64 Bit)

  Start > Adobe Photoshop CS6

  Start > Adobe Master Collection CS6> Adobe Photoshop CS6

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  หากต้องการขยายหน้าต่างโปรแกรมให้เต็มหน้าจอ คอมพิวเตอร์ควรคลิกที่ปุ่มใด

  answer choices

  Close Button

  Restore Down

  Minimize Button

  Maximize Button

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop

  answer choices

  Km

  Points

  Inch

  Pixel

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือคำสั่งปรับขนาดของภาพ

  answer choices

  Ctrl+D

  Ctrl+C

  Ctrl+T

  Ctrl+D

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพไปยังตำแหน่งใหม่

  answer choices

  Move Tool

  Brush Tools

  Clone stamp Tool

  Eyedropper Tool

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่เครื่องมือใด

  answer choices

  Magnetic lasso

  Freeform Pen

  Type

  Magnetic Pen

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  เมื่อนักเรียนย่อ หรือ ขยายรูปภาพเสร็จแล้ว นักเรียนต้องกดปุ่มใดที่คีย์บอร์ด

  answer choices

  Ctrl

  Enter

  Shift

  Caps Lock

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  ในการ Copy ไฟล์แบบง่าย ๆ สามารถใช้วิธีใด

  answer choices

  กด Ctrl + V

  กด Ctrl + C

  กด Shift + C

  กด Shift + V

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  Toolbox คืออะไร

  answer choices

  แถบแสดงรายการเมนูคำสั่ง

  ส่วนที่เก็บรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้อยู่ขณะนั้น

  กล่องเครื่องมือที่เก็บรวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ

  ป้ายชื่อแสดงชื่อไฟล์ของไฟล์ที่เปิดใช้อยู่

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  เครื่องมือ มีหน้าที่อะไร

  answer choices

  ใช้เคลื่อนย้ายวัตถุ

  ใช้เลือกพื้นที่

  ใช้ลบบริเวณภาพที่เลือก

  ใช้ระบายสีและวาดเส้น

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  การยืดภาพหดภาพ (ย่อ-ขยาย) แบบใดที่จะช่วยให้ภาพนั้นไม่ผิดส่วนไปจากเดิม

  answer choices

  กด Ctrl ค้างไว้ขณะยืดภาพ หดภาพ

  กด Caps Lock ค้างไว้ขณะยืดภาพ หดภาพ

  ล็อกภาพไว้ขณะยืดภาพ หดภาพ

  กด Shift ค้างไว้ขณะยืดภาพ หดภาพ

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  การบันทึกไฟล์ภาพที่มีการเคลื่อนไหวนิยมบันทึกให้เป็นไฟล์แบบใด

  answer choices

  .PSD

  .GIF

  .JPG

  .TIFF

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  เครื่องมือใดใน Photoshop ใช้ลบภาพ

  answer choices

  brush too

  eraser tool

  patch tool

  magic wand

Report Quiz
Join a game