QUIZ
Garam
2 years ago by
9 questions
Q.

Di antara berikut yang manakah bukan sifat fizikal hablur garam ?

answer choices

Hablur garam mempunyai bentuk geometri.

Hablur garam mempunyai permukaan yang rata

Hablur garam mempunyai sudut tertentu di antara dua permukaan yang bersebelahan.

Hablur garam mempunyai sudut yang bulat.

Q.

Garam manakah adalah garam terlarut?

answer choices

Barium sulfat

Kalium karbonat

Plumbum (II) klorida

Kalsium sulfat

Q.

Antara garam berikut, yang manakah larut dalam air?

answer choices

Natrium karbonat

Kalsium sulfat

Magnesium karbonat

Plumbum(II) klorida

Q.

Antara yang berikut, garam manakah yang disediakan dengan menggunakan kaedah penguraian ganda dua?

answer choices

Kuprum(II) sulfat

Ferum(II) nitrat

Plumbum(II) klorida

Kalium karbonat

Q.

Yang manakah antara pasangan larutan-larutan berikut membentuk mendakan apabila dicampurkan?

answer choices

Asid hidroklorik cair dan larutan argentum nitrat

Asid nitrik cair dan larutan kalium karbonat

Asid nitrik cair dan larutan kalsium karbonat

Asid hidroklorik cair dan larutan magnesium karbonat

Q.

Persamaan kimia di bawah mewakili tindak balas kimia di antara dua sebatian.

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3


Yang manakah adalah benar mengenai tindak balas tersebut ?

answer choices

Garam tak larut terbentuk

Tindak balas peneutralan berlaku

Mendakan hijau terbentuk

Larutan berwarna kuning terbentuk

Q.

Persamaan di bawah menunjukkan tindak balas di antara 30.0 cm3 0.5 mol dm-3 asid nitrik dengan 2.0 g kalsium karbonat.


2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O


Apakah jisim kalsium karbonat yang tinggal di akhir tindak balas?

[ Jisim atom relatif : H,1 ; C,12 ; N,14 ; O,16 ; Ca, 40 ]

answer choices

1.00 g

1.25 g

1.50 g

1.75 g

Q.

Persamaan berikut menunjukkan tindak balas magnesium oksida dengan asid hidroklorik.


MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O


Berapakah jisim magnesium klorida yang terhasil apabila magnesium oksida berlebihan bertindak balas dengan 100 cm3 0.5 mol dm-3 asid hidroklorik?

[Jisim atom relatif : Mg = 24, Cl = 35.5]

answer choices

0.050 g

2.375 g

4.750 g

9.500 g

Q.

Rajah di bawah menunjukkan kaedah penyediaan suatu garam larut.


Antara yang berikut, yang manakah mungkin X?

answer choices

Kuprum

Natrium oksida

Zink oksida

Kalium hidroksida

Quizzes you may like
15 Qs
Sistem Pernapasan
5.8k plays
20 Qs
Sifat Koligatif Larutan
1.1k plays
Educator Professional Development
20 Qs
Organisasi Kehidupan
3.0k plays
20 Qs
Bakteri
4.5k plays
10 Qs
Asam Basa
1.3k plays
20 Qs
Mathematics Challenge
1.4k plays
20 Qs
中文 (bahasa Mandarin)
2.8k plays
10 Qs
Kadar Tindak Balas/ Rate of Reaction
1.4k plays
Why show ads?
Report Ad