แสงสีและสารสี
4 months ago
oumpornpi23_27015
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  1. แสงสีปฐมภูมิ ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง

  answer choices

  ก. แสงสีปฐมภูมิ คือ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน

  ข. แสงสีปฐมภูมิ คือ แสงสีเหลือง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน

  ค. แสงสีปฐมภูมิ คือ แสงสีแดง แสงสีเขียว และแสงสีเหลือง

  ง. แสงสีปฐมภูมิ คือ แสงสีแดงม่วง แสงสีเขียว และแสงสีน้ำเงิน

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  2. เมื่อฉายแสงสีเขียว สีแดงและสีน้ำเงินไปผสมกันบนฉากขาวจะเห็นเป็นแสงสีใด

  answer choices

  ก. แสงสีม่วง

  ข. แสงสีขาว

  ค. แสงสีเหลือง

  ง. แสงสีเขียว

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  3. เมื่อฉายแสงสีแดงกับสีเขียว แสงสีแดงกับสีน้ำเงินและแสงสีน้ำเงินกับสีเขียวไปผสมกันบนฉากขาวจะเห็นเป็นแสงสีใด ตามลำดับ

  answer choices

  ก. แสงสีเหลือง แสงสีแดงม่วง และแสงสีเขียว

  ข. แสงสีแดงม่วง แสงสีเหลืองและแสงสีน้ำเงินเขียว

  ค. แสงสีเหลือง แสงสีแดงม่วง และแสงสีน้ำเงินเขียว

  ง. แสงสีเหลือง แสงสีแดงม่วง และแสงสีน้ำเงิน

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  4. แสงสีปฐมภูมิจะกระตุ้นการทำงานของเซลล์ชนิดใด

  answer choices

  ก. กระตุ้นการทำงานของเซลล์รับแสงรูปแท่งที่ไวต่อแสงสีชนิดนั้น

  ข.กระตุ้นการทำงานของจอตาที่ไวต่อแสงสีชนิดนั้น

  ค. กระตุ้นการทำงานของเลนส์ตาที่ไวต่อแสงสีชนิดนั้น

  ง. กระตุ้นการทำงานของเซลล์รับแสงรูปกรวยที่ไวต่อแสงสีชนิดนั้น

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  5. แสงสีแดงกับแสงสีน้ำเงินเขียวผสมกันเห็นเป็นแสงสีใด และเรียกแสงสีคู่นี้ว่าอย่างไร

  answer choices

  ก. แสงสีขาว เรียกแสงสีคู่นี้ว่าแสงสีเติมเต็ม

  ข. แสงสีแดงม่วง เรียกแสงสีคู่นี้ว่าแสงสีเติมเต็ม

  ค. แสงสีขาว เรียกแสงสีคู่นี้ว่าแสงสีปฐมภูมิ

  ง. แสงสีแดงม่วง เรียกแสงสีคู่นี้ว่าแสงสีปฐมภูมิ

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  6. สารสีปฐมภูมิ ประกอบด้วยสีอะไรบ้าง

  answer choices

  ก. สารสีแดงม่วง สารสีเขียวและสารสีน้ำเงิน

  ข. สารสีแดงม่วง สารสีน้ำเงินเขียวและสารสีเหลือง

  ค. สารสีม่วง สารสีน้ำเงินเขียวและสารสีเหลือง

  ง. สารสีม่วง สารสีน้ำเงินเขียวและสารสีแดง

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  7. การนำสารสีปฐมภูมิทั้งหมดมาผสมกันจะได้สารสีใด

  answer choices

  ก. สีขาว

  ข. สีเขียว

  ค. สีดำ

  ง. สีแดง

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  8. เมื่อนำสารสีแดงและสารสีน้ำเงินเขียวมาผสมกันจะได้สารสีใด และเรียกสารสีคู่นี้ว่าอย่างไร

  answer choices

  ก. สีขาว สารสีคู่นี้เรียกว่า สารสีปฐมภูมิ

  ข. สีขาว สารสีคู่นี้เรียกว่า สารสีเติมเต็ม

  ค. สีดำ สารสีคู่นี้เรียกว่า สารสีปฐมภูมิ

  ง. สีดำ สารสีคู่นี้เรียกว่า สารสีเติมเต็ม

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  9. เมื่อฉายแสงขาวกระทบวัตถุสีแดงม่วงจะเห็นเป็นสีใด เพราะเหตุใด

  answer choices

  ก. สีแดงม่วง เนื่องจากวัตถุสีแดงม่วงจะสะท้อนแสงสีแดงและแสงสีน้ำเงินออกมาเข้าตาเรา

  ข. สีแดง เนื่องจากวัตถุสีแดงม่วงจะสะท้อนแสงสีแดงออกมาเข้าตาเราและดูดกลืนแสงสีน้ำเงิน

  ค. สีม่วง เนื่องจากวัตถุสีแดงม่วงจะสะท้อนแสงสีม่วงออกมาเข้าตาเราและดูดกลืนแสงสีแดง

  ง. สีขาว เนื่องจากวัตถุสีแดงม่วงจะสะท้อนแสงสีขาวออกมาเข้าตาเราและดูดกลืนแสงสีแดงและม่วง

 • Question 10
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  10. การผสมสารสีแตกต่างกับการผสมแสงสีอย่างไร

  answer choices

  ก. การผสมสารสี สีใหม่ที่ได้จะดูดกลืนแสงสีได้น้อยลงทำให้เห็นสารสีผสมมีสีใหม่

  ข. การผสมสารสี สีใหม่ที่ได้จะดูดกลืนแสงสีได้มากขึ้นทำให้เห็นสารสีผสมมีสีใหม่

  ค. การผสมสารสี สีใหม่ที่ได้จะดูดกลืนแสงสีได้น้อยลงทำให้ไม่เห็นสารสีผสมมีสีใหม่

  ง. การผสมสารสี ไม่มีผลในการมองเห็นสารสีผสมมีสีใหม่

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game