โครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟตรง
a month ago
ubonrat60_61016
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  โวลต์มิเตอร์ไฟตรงเป็นเครื่องมือวัดอะไร

  answer choices

  วัดค่าแรงดันไฟตรง

  วัดค่าแรงดันไฟสลับ

  วัดค่ากระแสไฟตรง

  วัดค่ากระแสไฟสลับ

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  เครื่องมือวัดแรงดันไฟตรงชนิดใดวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุด

  answer choices

  ไมโครโวลต์มิเตอร์

  กิโลโวลต์มิเตอร์

  มิลลิโวลต์มิเตอร์

  โวลต์มิเตอร์

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  โครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟตรงประกอบด้วยอะไรบ้าง

  answer choices

  ไดโอด ตัวต้านทานต่อแบบขนาน

  มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวเก็บประจุ

  มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวต้านทานต่อแบบอันดับ

  มิเตอร์แบบขดลวดเคลื่อนที่ ตัวต้านทานต่อแบบขนาน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการบำรุงรักษาโวลต์มิเตอร์ไฟตรงได้อย่างถูกต้อง

  answer choices

  ควรทำความสะอาดโวลต์มิเตอร์ด้วยทินเนอร์

  เมื่อเลิกทำการวัดควรตั้งย่านวัดไว้ที่ย่านวัดสูง

  ขณะทำการวัดหากเข็มมิเตอร์ไม่บ่ายเบนให้เคาะโวลต์มิเตอร์หลาย ๆ ครั้ง

  ก่อนทำการวัดทุกครั้งให้ปรับเข็มมิเตอร์ไว้กลางสเกลเพื่อทดสอบคุณภาพ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  มิเตอร์ที่ต้องการวัดค่าให้มากขึ้นจะต้องนำตัวต้านทานมาต่ออันดับคือ

  answer choices

  โวลต์มิเตอร์

  แอมมิเตอร์

  กัลวานอมิเตอร์

  โอห์มมิเตอร์

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  โวลต์มิเตอร์สร้างขึ้นมาเพื่อวัด

  answer choices

  ความต่างศักย์ระหว่างจุด 2 จุด

  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านจุด 2 จุด

  ความต้านทานระหว่าง 2 จุด

  กำลังไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุด

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ตัวต้านทานที่ต่ออันดับกับมิเตอร์ เพื่อขยายย่านวัดของมิเตอร์ ค่าความต้านทานมากน้อยจะมีผลต่อการวัดค่าอย่างไร

  answer choices

  ความต้านทานมากวัดค่าได้ต่ำ

  ความต้านทานน้อยวัดค่าได้สูง

  ความต้านทานน้อยวัดค่าได้ต่ำ

  ความต้านทานมากน้อยวัดค่าได้เท่ากัน

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  มิเตอร์วัดกระแสได้เต็มสเกล 1mA มีความต้านทาน 1 kΩk\Omega  ทำเป็นโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันได้สูงสุด 100 V จะต้องใช้ตัวต้านทานมาต่อเท่าไร และต่ออย่างไร

  answer choices

  99 kΩk\Omega  , อันดับ

  99 kΩk\Omega  , ขนาน

  199 kΩk\Omega  , อันดับ

  199 kΩk\Omega  , ขนาน

 • Question 9
  45 seconds
  Q.

  มิเตอร์วัดกระแสได้เต็มสเกล 50 μA\mu A  มีความต้านทาน 2 kΩk\Omega ทำเป็นโวลต์มิเตอร์ โดยมีความต้านทานต่อเพิ่มขยายย่านวัดมีค่า 1.2  MΩM\Omega  โวลต์มิเตอร์จะวัดค่าแรงดันได้สูงสุดเท่าไร

  answer choices

  6.01V

  60.1 V

  100 V

  150 V

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ตัวต้านทานที่ต่อขยายย่านวัดของโวลต์มิเตอร์เรียกว่า

  answer choices

  ชันท์

  มัลติพลายเออร์

  รีซีสเตอร์

  วาริเอเบิลรีซีสเตอร์

Report Quiz
Join a game