kelas 3 tema 2 subtema 2

342
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt

  Yang diambil manfaatnya dari ayam adalah . . . .

  telur dan daging

  bulu

  kaki

  kepala

 • 2. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Penulisan lambang bilangan pada gambar tersebut adalah....

  2 x 4 = 8

  4 x 2 = 8

  2 x 8 = 4

  8 x 4 = 2

 • 3. Multiple-choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Penulisan lambang bilangan berdasarkan gambar adalah ...

  5 x 5 = 25

  3 x 5 = 15

  5 x 3 = 15

  3 x 3 = 9

 • Expore all questions with a free account

  Already have an account?
library
create
reports
classes