ใครไม่สี่... โคลงสี่
2 months ago
hello55muk_88378
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของโคลง
  answer choices
  บังคับครุ ลหุ
  บังคับเอก โท
  บังคับจำนวนคำ
  ไม่มีข้อบังคับ
 • Question 2
  60 seconds
  Q. โคลงสี่สุภาพ ๑ บทมีกี่บาท
  answer choices
  ๒ บาท
  ๔ บาท
  ๖ บาท
  ๘ บาท
 • Question 3
  60 seconds
  Q. ในการแต่งโคลง อาจมีคำสร้อยเพิ่มได้ในบาทใด
  answer choices
  บาท ๑ และบาท ๓
  บาท ๒ และบาท ๓
  บาท ๒ และบาท ๔
  บาท ๓ และบาท ๔
 • Question 4
  60 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่ชื่อชนิดของโคลง
  answer choices
  อินทรวิเชียร
  บาทกุญชร
  จัตวาทัณฑี
  ตรีพิธพรรณ
 • Question 5
  60 seconds
  Q. นอกจากคำเอกโทษแล้ว เราสามารถใช้คำชนิดใดแทนจุดบังคับคำเอกในโคลงได้
  answer choices
  คำเป็น
  คำตาย
  คำสมาส
  คำซ้อน
 • Question 6
  60 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่คำตาย
  answer choices
  ปัด
  เป่า
  เคราะห์
  โรค
 • Question 7
  60 seconds
  Q. ข้อใดไม่ใช่คำตายทุกคำ
  answer choices
  ประกอบ
  ประโยชน์
  ประจำ
  ประสบ
 • Question 8
  60 seconds
  Q. ข้อใดมีวรรณยุกต์ถูกต้องตามข้อบังคับของบาทที่ ๒ของโคลงสี่สุภาพ
  answer choices
  บุญคุณกลับเลอะเลือน     สนองตอบ    เขาแฮ
  เขากล่าวเปรียบความหมาย     เต่าเลี้ยง
  มุง แฝกคือกำลัง     นิดหน่อย     นาแม่
  ร้อน รนเท่าทวีคูณ    ทำผิด    ไว้นา
 • Question 9
  60 seconds
  Q. ข้อใดมีรูปวรรณยุกต์ถูกต้องตามข้อบังคับของบาทที่ ๔ ของโคลงสี่สุภาพ
  answer choices
  มัน ใหม่จึงชิมซ้ำ เปรียบคล้ายบ่าวสาว
  ผิดพลาดรีบตามเค้น เรียกร้องเอาคืน
  ผลประโยชน์จำให้ อดกลั้นหวังผล
  คำกล่าวบอกความชี้ ห่างพ้นความเจริญ
 • Question 10
  60 seconds
  Q. ข้อใดกล่าวถึงคณะของโคลงสี่สุภาพได้ถูกต้องที่สุด
  answer choices
  ๑ บทมี ๔ วรรค วรรคหน้า ๕ คำ วรรคหลัง ๒ คำ
  มีสัมผัสในเป็นสัมผัสบังคับระหว่างวรรค
  ๑ บทมี ๔ บาท แต่ละบาทมีจำนวนคำ ๕-๒ ๕-๒ ๕-๒ และ ๕-๔
  ๑ บทมี ๔ บาท บาทละ ๔ คำ จึงเรียกว่าโคลงสี่สุภาพ
Report Quiz
Join a game