ระบบภูมิคุ้มกัน
2 months ago
bewtyaholic
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  กลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอม มีกี่แบบ

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ภูมิคุ้มกันที่มีมาตั้งแต่กำเนิด หมายถึงข้อใด

  answer choices

  ภูมิคุ้มกันรับมา

  ภูมิคุ้มกันก่อเอง

  ภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเจาะจง

  ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ภูมิคุ้มกันก่อเองจะถูกสร้างขึ้นมาจาก

  answer choices

  มนุษย์ด้วยกัน

  สัตว์ทดลองบางชนิด

  เซลล์ของคนใดคนหนึ่ง

  การเคยเป็นโรคชนิดนั้นมาก่อน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  สารในข้อใดต่อไปนี้มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจน

  answer choices

  วัคซีน

  ทอกซิน

  ทอกซอยด์

  ถูกหมดทุกข้อ

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคได้รวดเร็วที่สุด

  answer choices

  วัคซีน

  เซรุ่ม

  ทอกซอยด์

  ทอกซิน

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  อวัยวะใดทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

  answer choices

  ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือดแดง

  ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือดขาว

  ซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด

  เซลล์เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  เชื้อโรคสามารถฝ่ากลไกการป้องกันต่างๆ เข้าสู่ร่างกายได้เนื่องจากเชื้อโรคมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร

  answer choices

  เชื้อโรคมีขนาดใหญ่

  เชื้อโรคไม่ทนต่อกรดหรือเอมไซม์

  เชื้อโรคมีขนาดเล็ก เพิ่มจำนวนได้เร็ว

  เชื้อโรคมีขนาดใหญ่ และไม่ทนต่อกรดหรือเอมไซม์

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  กลไกการต่อต้านหรือทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบจำเพาะทำงานโดยวิธีใด

  answer choices

  สร้างฟาโกไซต์

  สร้างมอโนไซต์

  สร้างลิมโฟไซต์

  สร้างฟาโกไซโทซิส

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ถ้าเด็กแต่ละคน ไม่ได้ รับวัคซีนป้องกันโรคหลายๆชนิด เด็กแต่ละคนจะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ร่างกายจดจำเชื้อโรคได้เอง

  ร่างกายสามารถต้านทานโรคได้

  ร่างกายสามารถกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะโรคได้

  ร่างกายไม่สามารถกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันที่เฉพาะโรคได้

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ข้อความใดแสดงถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

  answer choices

  นิวรับประทานยาที่แพทย์สั่งจนครบ

  ปิ๋มหายหวัดได้เองโดยไม่ต้องไปหาหมอ

  โบใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบปากแผลที่โดนมีดบาด

  ถูกทุกข้อ

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  แอนติเจน (antigen) คืออะไร

  answer choices

  โปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ของเชื้อโรค

  สารที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อโรค

  สารที่เชื้อโรคปล่อยออกมาเพื่อกำจัดเซลล์เม็ดเลือดขาว

  สารที่เกิดขึ้นหลังจากเซลล์เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคแล้ว

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  เซลล์บีและเซลล์ทีทำงานสัมพันธ์กันลักษณะใด

  answer choices

  เซลล์บีกระตุ้นเซลล์ทีให้ผลิตแอนติบอดี

  เซลล์ทีผู้ช่วยกระตุ้นให้เซลล์บีสร้างแอนติบอดี

  เซลล์บีสร้างแอนติบอดีเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ที

  เซลล์ทีผู้ช่วยสร้างแอนติเจนกระตุ้นการทำงานของเซลล์บี

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  เซรุ่มคืออะไร

  answer choices

  แอนติเจนที่ได้จากม้า

  ทอกซอยด์ที่ได้จากม้า

  แอนติบอดีที่ได้จากกระต่าย

  เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ได้จากกระต่าย

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ร่างกายสามารถกำจัดเชื้อโรคหรือสารพิษที่นำมาทำเป็นวัคซีนได้เพราะอะไร

  answer choices

  เชื้อโรคในวัคซีนตายแล้ว

  เชื้อโรคในวัคซีนมีฤทธิ์อ่อนลงมาก

  สารพิษในวัคซีนหมดความเป็นพิษแล้ว

  ถูกทุกข้อ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  หลักการทำงานของวัคซีนคืออะไร

  answer choices

  ใช้ทอกซินกระตุ้นการสร้างเซลล์ทีผู้ช่วย

  ใช้ทอกซินกระตุ้นการสร้างเซลล์พลาสมา

  ใช้เชื้อโรคที่แข็งแรงกระตุ้นการสร้างเซลล์เมมเมอรี

  ใช้เชื้อโรคที่ตายแล้วกระตุ้นการสร้างเซลล์เมมเมอรี

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  พิษซึ่งทาให้อ่อนลงแล้วฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้น ให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี คือ…….

  answer choices

  ซีรัม

  วัคซีน

  ทอกซอยด์

  ถูกทุกข้อ

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  จากรูป คือเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใด

  answer choices

  Monocyte

  Lymphocyte

  Neutrophil

  Eosinophil

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  วัคซีนกับเซรุ่มต่างกันอย่างไร

  answer choices

  วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันก่อเอง เซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมา

  เซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่ก่อเอง วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมา

  วัคซีนและเซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่ก่อเอง

  วัคซีนและเซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมา

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน ไม่ขึ้นอยู่กับข้อใด

  answer choices

  พันธุกรรม

  ยาบางชนิด

  ภาวะโภชนาการ

  ไม่มีข้อถูก

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  วัคซีนที่ป้องกันโรคหัดเยอรมัน คางทูม ฉีดตั้งแต่เด็กมีอายุเท่าใด

  answer choices

  2-6 เดือน

  10 เดือนขึ้นไป

  15 เดือนขึ้นไป

  1-6 ปี เหมาะสมที่สุด

Report Quiz
Join a game