ระบบภูมิคุ้มกัน
2 months ago
prangsing7_98368
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
50 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงระบบภูมิคุ้มกัน ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ระบบที่ทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย

  ระบบที่ทำลายเชื้อโรค/สิ่งแปลกปลอม และเซลล์ตัวเอง

  ระบบน้ำเหลืองที่ทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม

  ระบบการทำงานของเม็ดเลือดขาว

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด “ไม่ใช่” กลไกการป้องกันสิ่งแปลกปลอม

  answer choices

  ผิวหนัง

  เซลล์เม็ดเลือดขาว

  เซลล์เม็ดเลือดแดง

  ระบบน้ำเหลือง

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกายมีกี่ด่าน

  answer choices

  2 ด่าน

  3 ด่าน

  4 ด่าน

  มากกว่า 4 ด่าน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  กลไกการป้องกันและกำจัดเชื้อโรค “ด่านแรก”

  answer choices

  เซลล์เม็ดเลือดขาว

  ระบบแอนติบอดี

  ระบบน้ำเหลือง

  เยื่อบุผิวหนัง

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  กลไกการป้องกันและกำจัดเชื้อโรค “ด่านสอง”

  answer choices

  เซลล์เม็ดเลือดขาว

  ระบบแอนติบอดี

  ระบบน้ำเหลือง

  เยื่อบุผิวหนัง

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  สารในกระแสเลือดใด ทำหน้าที่ป้องกัน หรือกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เป็นตัวการทำให้เกิดโรค

  answer choices

  vaccines

  immunity

  antibody

  antigen

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  เมื่อมีอหิวาตกโรคระบาด นักเรียนจะถูกแนะนำให้ไปรับการฉีดวัคซีน วัคซีน (vaccine) ในข้อใด

  answer choices

  แอนติบอดีที่อยู่ในรูปเซรุ่ม

  แอนติเจน และแอนติบอดีที่อยู่ในเซรุ่ม

  เชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์หรือตายลงแล้ว

  สารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นและถูกทำลายหมดฤทธิ์แล้ว

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  อวัยวะน้ำเหลือง ( lymphatic organ ) มีลักษณะคล้ายกับต่อมน้ำเหลือง ( lymph node ) อวัยวะในข้อใดเป็นอวัยวะน้ำเหลือง

  answer choices

  ม้าม

  ต่อมทอมซิล

  ต่อมไทมัส

  ถูกทุกข้อ

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  สารในข้อใดต่อไปนี้ที่ช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคได้รวดเร็วที่สุด

  answer choices

  เซรุ่ม

  วัคซีน

  ทอกซิน

  ทอกซอยด์

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ภูมิคุ้มกันก่อเอง ( active immunity ) จะถูกสร้างขึ้นจากข้อใด

  answer choices

  มนุษย์ด้วยกัน

  สัตว์ทดลองบางชนิด

  เซลล์ของคนใดคนหนึ่ง

  การเคยเป็นเชื้อโรคชนิดนั้นมาก่อน

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวถึงเม็ดเลือดขาวผิด

  answer choices

  เม็ดเลือดขาวสร้างแอนติบอดีได้

  เม็ดเลือดขาวเคลื่อนที่แบบอะมีบาได้

  เม็ดเลือดขาวอายุสั้นกว่าเม็ดเลือดแดง

  เม็ดเลือดขาวบางชนิดมีนิวเคลียสมากกว่าหนึ่งอัน

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึงสารพิษที่เชื้อโรคปล่อยสู่กระแสโลหิต

  answer choices

  Toxin

  Toxoid

  Antibody

  vaccine

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  ทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงสร้างมาจากที่ใด

  answer choices

  ไขกระดูก

  ต่อมไทมัส

  ต่อมทอนซิล

  ม้าม

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  คนถูกงูมีพิษกัด ควรรับสิ่งใดที่จะช่วยได้

  answer choices

  ทอกซอยด์

  วัคซีน

  เซรุ่ม

  เม็ดเลือดขาว

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  การฉีดทอกซอยด์ของเชื้อบาดทะยักเข้าไปในร่างกาย จะกระตุ้นให ้เกิดภูมิคุ้มกันชนิดใด และเป็นอย่างไร

  answer choices

  ภูมิคุ้มกันก่อเอง เกิดช้า หายเร็ว

  ภูมิคุ้มกันก่อเอง เกิดช้า อยู่ได้นาน

  ภูมิคุ้มกันรับมา เกิดเร็ว อยู่ได้นาน

  ภูมิคุ้มกันรับมา เกิดเร็ว หายเร็ว

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  คนที่มีเลือดหมู่ A จะรับเลือดจากคนหมู่เลือด AB ได้หรือไม่เพราะเหตุใด

  answer choices

  ได ้เพราะผู้ให้เลือดไม่มีแอนติบอดีที่จะทำปฏิกิริยากับเเอนติเจนของผู้รับ

  ได้ เพราะผู้ให้และผู้รับมีแอนติเจนที่เหมือนกัน

  3. ไม่ได้เพราะแอนติเจนของผู้ให้ จะทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีของผู้รับ

  4. ไม่ได้เพราะแอนติเจนของผู้รับ จะทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีของผู้ให้

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  คนที่เป็นโรคใดต่อไปนี้ ควรให้แอนติบอดีแก่ร่างกายทันที

  answer choices

  อหิวาตกโรค

  วัณโรค

  ไอกรน

  บาดทะยัก

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  การให้ทารกดื่มนมมารดา ทารกจะได้รับภูมิคุ้มกันชนิดใด

  answer choices

  ภูมิคุ้มกันก่อเอง

  ภูมิคุ้มกันรับมา

  ภูมิคุ้มกันก่อเองและภูมิคุ้มกันรับมา

  ไม่ได้รับภูมิคุ้มกันแต่ได้รับสารอาหาร

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  เซลล์ชนิดใดไม่เกี่ยวข้องในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดกระบวนการฟาโกไซโทซิส

  answer choices

  นิวโทรฟิล

  โมโนไซต์

  อีโอซิโนฟิล

  เบโซฟิล

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  แมคโครฟลาสต์เป็นเม็ดเลือดขาวที่พัฒนาจากเซลล์ชนิดใด

  answer choices

  นิวโทรฟิล

  โมโนไซต์

  ลิมโฟไซต์

  เบโซฟิล

 • Question 21
  30 seconds
  Q.

  เซลล์จดจำเป็นเซลล์ที่พัฒนาจากเม็ดเลือดขาวชนิดใด

  answer choices

  ลิมโฟไซต์ ชนิดบี

  ลิมโฟไซต์ ชนิดทีทำลายสิ่งแปลกปลอม

  ลิมโฟไซต์ ชนิดทีผู้ช่วย

  ลิมโฟไซต์ ชนิดทีกดภูมิคุ้มกัน

 • Question 22
  30 seconds
  Q.

  กลไกของระบบภูมิคุ้มกันจากเซลล์ (CMIR) ด้วยการหลั่งโปรตีนทำให้เซลล์แตก จะอาศัยการทำงานของเซลล์ชนิดใด

  answer choices

  ลิมโฟไซต์ชนิดบี

  เซลล์ทีทำลายสิ่งแปลกปลอม

  เซลล์ทีผู้ช่วย

  เซลล์ทีกดภูมิคุ้มกัน

 • Question 23
  30 seconds
  Q.

  เราจะสามารถตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิดใด มากที่สุดในกระแสเลือด

  answer choices

  เบโซฟิล

  โมโนไซต์

  อีโอซิโนฟิล

  นิวโทรฟิล

 • Question 24
  30 seconds
  Q.

  อวัยวะในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันจากเซลล์ (CMIR)

  answer choices

  ม้าม

  ไต

  ต่อมไทมัส

  ต่อมทอนซิล

 • Question 25
  30 seconds
  Q.

  เซรุ่มรักษาพิษงู เป็นสารที่ผลิตได้จากสิ่งมีชีวิตชนิดใด

  answer choices

  มนุษย์

  ม้า

  แพะ

  หนูตะเภา

 • Question 26
  30 seconds
  Q.

  ข้อความใดแสดงถึงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

  answer choices

  นิวรับประทานยาที่แพทย์สั่งจนครบ

  ปิ๋มหายหวัดได้เองโดยไม่ต้องไปหาหมอ

  โบใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบปากแผลที่โดนมีดบาด

  ถูกทุกข้อ

 • Question 27
  30 seconds
  Q.

  แอนติเจน (antigen) คืออะไร

  answer choices

  โปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์ของเชื้อโรค

  สารที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นเพื่อกำจัดเชื้อโรค

  สารที่เชื้อโรคปล่อยออกมาเพื่อกำจัดเซลล์เม็ดเลือดขาว

  สารที่เกิดขึ้นหลังจากเซลล์เม็ดเลือดขาวกำจัดเชื้อโรคแล้ว

 • Question 28
  30 seconds
  Q.

  เซลล์บีและเซลล์ทีทำงานสัมพันธ์กันลักษณะใด

  answer choices

  เซลล์บีกระตุ้นเซลล์ทีให้ผลิตแอนติบอดี

  เซลล์ทีผู้ช่วยกระตุ้นให้เซลล์บีสร้างแอนติบอดี

  เซลล์บีสร้างแอนติบอดีเพื่อกระตุ้นการทำงานของเซลล์ที

  เซลล์ทีผู้ช่วยสร้างแอนติเจนกระตุ้นการทำงานของเซลล์บี

 • Question 29
  30 seconds
  Q.

  วัคซีนกับเซรุ่มต่างกันอย่างไร

  answer choices

  วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันก่อเอง เซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมา

  เซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่ก่อเอง วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมา

  วัคซีนและเซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่ก่อเอง

  วัคซีนและเซรุ่มเป็นภูมิคุ้มกันที่รับมา

 • Question 30
  30 seconds
  Q.

  ถ้าตรวจเลือดแล้วพบว่าเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้นผิดปกติแสดงว่าเป็นโรคอะไร

  answer choices

  เอดส์

  ติดเชื้อ

  เลือดจาง

  ธาลัสซีเมีย

 • Question 31
  30 seconds
  Q.

  แอนติบอดี คือ

  answer choices

  สารประกอบโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้น

  สารประกอบโพลีเเซคคาไรด์ที่ร่างกายสร้างขึ้น

  สารประกอบไกลโคโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้น

  สารประกอบพวกไขมันที่ร่างกายสร้างขึ้น

 • Question 32
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ ลักษณะของเม็ดเลือดขาวกลุ่มฟาโกไซต์

  answer choices

  ทำลายเชื้อโรคโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์โอบล้อมเชื้อโรค

  เชื้อโรคจะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์จากไลโซโซม

  ทำหน้าที่สร้างแอนติบอดีต่อต้านแอนติเจน

  ทำลายเชื้อโรคด้วยกระบวนการฟาโกไซโทซิส

 • Question 33
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน

  answer choices

  วัคซีน คือ แอนติบอดีที่สามารถป้องกันโรคได้ทันที

  เซรุ่ม ผลิตจากเชื้อโรคที่ถูกทำให้อ่อนกำลัง แล้วถูกนำมาฉีดเข้าสู่ร่างกาย

  ทอกซอยด์ ได้มาจากสารพิษของจุลินทรีย์ที่หมดความเป็นพิษ

  ในการรับเลือด แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดของผู้ให้ ต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีในน้ำเลือดของผู้รับ

  มีข้อถูก 2 ข้อ

 • Question 34
  30 seconds
  Q.

  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง คืออะไร

  answer choices

  เกิดจากการติดเชื้อ human immunodeficiency virus

  แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคนี้มีโอกาสกลายพันธุ์ง่ายจึงรักษาไม่หาย

  ปริมาณเม็ดเลือดแดงจะลดลงอย่างรวดเร็ว

  ผู้ป่วยจะติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ง่าย แต่ติดเชื้อปอดบวมยาก

 • Question 35
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดจับคู่ระหว่างอวัยวะในระบบภูมิคุ้มกันและหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

  answer choices

  ต่อมน้ำเหลือง ทำหน้าที่ผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง

  ต่อมไทมัส ทำหน้าที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดง

  ไขกระดูก ทำหน้าที่สร้างเกล็ดเลือด

  ม้าม ทำหน้าที่ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว

 • Question 36
  30 seconds
  Q.

  การรณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะหลังคลอดเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด

  answer choices

  นมแม่มีโปรตีนสูง

  นมแม่ไม่มีเชื้อโรค

  นมแม่มีแอนติบอดี

  นมแม่มีแอนติเจน

 • Question 37
  30 seconds
  Q.

  วัคซีนที่ใช้หยอดป้องกันโรคโปลิโอ เป็นสารใด

  answer choices

  แอนติบอดี

  แอนติเจน

  เอนไซม์

  แอนติไบโอติก

 • Question 38
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นความจริง

  answer choices

  ภูมิคุ้มกันที่ทารกได้จากแม่สามารถคุ้มกันโรคได้ทุกชนิด

  วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอได้จากกระต่าย

  ม้ามเป็นอวัยวะน้ำเหลืองขนาดใหญ่ที่สุดของมนุษย์

  ส่วนประกอบหลักของเซรุ่มคือ สารพิษของจุลินทรีย์ที่หมดสภาพความเป็นพิษแล้ว

 • Question 39
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเฉพาะของไวรัส HIV

  answer choices

  ทำลายเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิด

  กลายพันธุ์ได้ง่าย

  ถ่ายทอดได้ทางเพศสัมพันธ์หรือรับเลือดจากผู้ติดเชื้อ

  เพิ่มจำนวนโดยใช้วัตถุดิบจากเซลล์ที่ถูกทำลาย

 • Question 40
  30 seconds
  Q.

  อวัยวะในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเหลืองในร่างกายมนุษย์

  answer choices

  ม้าม

  ทอนซิล

  ต่อมไทมัส

  ต่อมหมวกไต

 • Question 41
  30 seconds
  Q.

  เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายคน ร่างกายจะมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยสร้างสารใดมาต่อสู้

  answer choices

  ซีรุ่ม

  แอนติเจน

  ทอกซอยด์

  แอนติบอดี

 • Question 42
  45 seconds
  Q.

  เมื่อเด็กหญิง ก ได้รับสาร A แล้วร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้นาน ต่อมาเขาได้รับสาร B ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่อยู่ได้ไม่นาน สาร A และ B หมายถึงสารในข้อใดตามลำดับ

  answer choices

  เซรุ่ม วัคซีน

  วัคซีน เซรุ่ม

  เซรุ่ม ทอกซอยด์

  ทอกซอยด์ วัคซีน

 • Question 43
  60 seconds
  Q.

  การตรวจสอบโปรตีนบนผิวของละอองเรณูในดอกไม้ 3 ชนิด เป็นดังตาราง

  จากข้อมูล ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงละอองเรณูของดอกไม้ชนิดใด เพราะเหตุใด

  answer choices

  ชนิดที่ 1 และ 3 เนื่องจากโปรตีนบนผิวจะจับกับแอนติบอดีแล้วยับยั้งการหลั่งสารฮิสตามีน

  ชนิดที่ 1 และ 3 เนื่องจากโปรตีนบนผิวจะไม่จับกับแอนติบอดีแล้วกระตุ้นการหลั่งสารฮิสตามีน

  ชนิดที่ 2 และ 3 เนื่องจากโปรตีนบนผิวจะจับกับแอนติบอดีแล้วยับยั้งการหลั่งสารฮีสตามีน

  ชนิดที่ 2 และ 3 เนื่องจากโปรตีนบนผิวจะจับกับแอนติบอดีแล้วกระตุ้นการหลั่งสารฮิสตามีน

  ชนิดที่ 2 และ 3 เนื่องจากโปรตีนบนผิวจะไม่จับกับแอนติบอดีแล้วกระตุ้นการหลั่งสารฮีสตามีน

 • Question 44
  30 seconds
  Q.

  อวัยวะใดทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย

  answer choices

  ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือดแดง

  ผิวหนัง เซลล์เม็ดเลือดขาว

  เซลล์เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด

  เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดแดง

 • Question 45
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดจัดเรียงลำดับการป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกายจากชั้นนอกไปชั้นในได้ถูกต้อง

  answer choices

  เม็ดเลือดขาว, ผิวหนัง, ระบบน้ำเหลือง

  ผิวหนัง, ระบบน้ำเหลือง , เม็ดเลือดขาว

  ผิวหนัง, เม็ดเลือดขาว, ระบบน้ำเหลือง

  ระบบน้ำเหลือง, ผิวหนัง, เม็ดเลือดขาว

 • Question 46
  30 seconds
  Q.

  เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดใดทำหน้าที่ในการสร้างแอนติบอดี

  answer choices

  โมโนไซต์

  ลิมโฟไซต์

  อีโอซิโนฟิล

  นิวโทรฟิล

 • Question 47
  30 seconds
  Q.

  หมู่เลือดใด “ไม่มี” แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง

  answer choices

  A

  B

  O

  AB

 • Question 48
  30 seconds
  Q.

  ผู้บริจาคและผู้รับเลือดคู่ใดสามารถให้และรับเลือดกันได้

  answer choices

  ผู้บริจาคหมู่ A ผู้รับหมู่ B

  ผู้บริจาคหมู่ B ผู้รับหมู่ O

  ผู้บริจาคหมู่ AB ผู้รับหมู่ B

  ผู้บริจาคหมู่ O ผู้รับหมู่ AB

 • Question 49
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดถูกต้อง

  answer choices

  แอนติบอดีเป็นสารโปรตีนที่ทำหน้าที่ต้านสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรค

  เมื่อร่างกายได้รับละอองเกสร ร่างกายสร้างแอนติเจนขึ้นมาต่อต้าน

  วัคซีนสามารถผลิตจากเชื้อโรคที่อ่อนฤทธิ์ เชื้อโรคที่หมดฤทธิ์หรือสารพิษที่หมดพิษก็ได้

  วัคซีนบางชนิดฉีดเข็มเดียว บางชนิดต้องมีการฉีดกระตุ้น เนื่องจากความเข้มข้นของแอนติบอดีจากวัคซีนจะลดน้อยลง

 • Question 50
  30 seconds
  Q.

  ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันโรคในข้อใดสร้างแอนติบอดีมาต่อต้านเนื้อเยื่อของตนเอง

  answer choices

  โรคเอสแอลอี

  โรคภูมิแพ้

  โรคเอดส์

  โรคหวัด

Report Quiz
Join a game