Teza digital cl. a VII a_semestrul I 2019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi : 72 .

  answer choices

  25

  49

  16

  9

 • Question 2
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Daţi exemplu de un număr iraţional.

  answer choices

  2

  3

  4

   2\sqrt{2}  

 • Question 3
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Dintre  2-\sqrt{2}  şi  5-\sqrt{5}  mai mare este ...

  answer choices

   2-\sqrt{2}  

   5-\sqrt{5}  

  0

  -1

 • Question 4
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Efectuaţi :   2+8\sqrt{2}+\sqrt{8}  

  answer choices

   2-\sqrt{2}  

   2\sqrt{2}  

   323\sqrt{2}  

  2

 • Question 5
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Aflaţi perimetrul triunghiului echilateral de latură 8 cm.

  answer choices

  32 cm

  12 cm

  16 cm

  24 cm

 • Question 6
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Calculaţi unghiul B al paralelogramului ABCD ştiind că unghiul A = 90º.

  answer choices

  90º

  240º

  80º

  100º

 • Question 7
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Ipotenuza unui triunghi dreptunghic este 10 cm. Calculaţi mediana corespunzătoare ipotenuzei.

  answer choices

  6 cm

  5 cm

  10 cm

  7,5 cm

 • Question 8
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Unghiul dintre diagonalele pătratului este de … º.

  answer choices

  45º

  30º

  90º

  180º

 • Question 9
  60 seconds
  Report question
  Q.

   Raţionalizaţi :   42\frac{4}{\sqrt{2}}  

  answer choices

   222\sqrt{2}  

   2\sqrt{2}  

  2

   424\sqrt{2}  

 • Question 10
  900 seconds
  Report question
  Q.

   Calculati : (4263812+318)23+203563Calculati\ :\ \left(\frac{4}{\sqrt{2}}-\frac{6}{\sqrt{3}}-\frac{8}{\sqrt{12}}+\frac{3}{\sqrt{18}}\right)\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}+\frac{20}{3}-\frac{5\sqrt{6}}{3}  

  answer choices

  4

  -1

  0

  2

 • Question 11
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Un trapez isoscel ABCD are unghiul A = 60º şi baza mică CD = 8 cm, iar latura oblică de 6 cm. Baza mare AB are ... cm.

  answer choices

  14 cm

  10 cm

  12 cm

  16 cm

 • Question 12
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Un trapez isoscel ABCD are unghiul A = 60º şi baza mică CD = 8 cm, iar latura oblică de 6 cm. Calculaţi perimetrul trapezului.

  answer choices

  20 cm

  62 cm

  34 cm

  48 cm

 • Question 13
  300 seconds
  Report question
  Q.

  Pe cercul de centru O şi raza r = 3 cm se iau punctele A, B, C în această ordine astfel încât arcul AB = 60º.

  Triunghiul AOB este ...

  answer choices

  isoscel

  oarecare

  echilateral

  dreptunghic

 • Question 14
  60 seconds
  Report question
  Q.

  Pe cercul de centru O şi raza r = 3 cm se iau punctele A, B, C în această ordine astfel încât arcul AB = 60º.

  Aflaţi măsura unghiului <ACB.

  answer choices

  60º

  90º

  30º

 • Question 15
  900 seconds
  Report question
  Q.

   Efectuati : 9100891007+0.0256100+(3)1:(3)3 Efectuati\ :\ \frac{\sqrt{9^{1008}}}{\sqrt{9^{1007}}}+\sqrt{0.0256}\cdot100+\left(\sqrt{3}\right)^{-1}:\left(\sqrt{3}\right)^{-3\ }  

  answer choices

  25

   193\frac{19}{3}  

  22

  16

Report Quiz
Why show ads?
Report Ad
Join a game