ทัศนศิลป์
2 months ago
nattapon_tep_63742
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  45 seconds
  Q.

  การวาดภาพที่มีการตัดเส้น หรือวาดเส้นนิยมใช้กับงานในข้อใด

  answer choices

  ภาพทิวทัศน์เสมือนจริง

  ภาพแสดงเหตุการณ์สำคัญ

  ภาพประกอบนิทาน หรือละคร

  ภาพที่ใช้เทคนิคต่างๆ ผสมกัน

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  ถ้าจะวาดภาพตัวละครให้เป็นที่นิยมของคนทั่วไปต้องคำนึงถึงอะไร

  answer choices

  ภาพสื่อให้เห็นถึงรูปแบบที่เรียบง่าย มีความเหมือนจริงตามธรรมชาติ

  ภาพที่เรียบง่าย สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกได้ดี มีบุคลิกที่จำง่าย

  ภาพที่มีเส้นคมชัด ใช้สีที่เกินจริงจากธรรมชาติ

  ภาพลายเส้นเรียบง่าย สื่อวิถีชีวิตในสังคมได้ดี

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  การออกแบบโปสเตอร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารควรออกแบบให้มีคุณสมบัติตามข้อใด

  answer choices

  สะดุดตาอ่านง่ายแต่แรกเห็น

  มีความกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม

  ใช้ข้อความยาว ให้ได้รายละเอียดมาก

  มีแต่ภาพ ใช้ตัวอักษรให้น้อยที่สุด

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  เหตุผลข้อใดที่สนับสนุนคำกล่าวที่ว่า “ผลงานทัศนศิลป์สามารถสะท้อนวัฒนธรรม” ได้ถูกต้องที่สุด

  answer choices

  ผลงานทัศนศิลป์สร้างขึ้นมาจากความคิดของมนุษย์

  มนุษย์สร้างผลงานทัศนศิลป์เลียนแบบผลงานทัศนศิลป์ที่มีอยู่

  ศิลปินพัฒนาเทคนิค วิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม

  วัฒนธรรมเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ขณะเดียวกันผลงานทัศนศิลป์ก็ถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรม

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  เมื่อเราสามารถบรรยายถึงความงามที่เห็นว่าเป็นดวงอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้ายามสนธยา มีดวงโตสีส้มเหลืองสวยงามแสดงว่าเรารับรู้ทางการเห็นที่เกิดจากสิ่งใด

  answer choices

  เกิดจากความจำที่ดี

  เกิดจากความประทับใจกับสิ่งที่เห็น

  เกิดจากความสามารถในการรับรู้ธรรมชาติ

  เกิดจากจินตนาการอันกว้างไกล

 • Question 6
  45 seconds
  Q.

  การออกแบบสัญลักษณ์ ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด

  answer choices

  ความสวยงามของสัญลักษณ์

  ความโดดเด่นและน่าสนใจ

  เหมาะสมกับยุคสมัย

  การสื่อความหมาย

 • Question 7
  45 seconds
  Q.

  งานศิลปะใดที่เหมาะแก่การนำไปใช้ตกแต่งสวนสาธารณะน้อยที่สุด

  answer choices

  สถาปัตยกรรม

  เทคนิคผสม

  จิตรกรรม

  ประติมากรรม

 • Question 8
  45 seconds
  Q.

  ณัฐนรีสร้างผลงานโดยนำความขัดแย้งมาใช้ในภาพ นักเรียนคิดว่าผลงานของณัฐนรีจะเป็นอย่างไร

  answer choices

  ผลงานมีความน่าสนใจ

  ผลงานจะเกิดความแปลกใหม่

  ช่วยให้องค์ประกอบของผลงานมีความกลมกลืน

  ผลงานสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมได้น้อย

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ลักษณะเด่นของงานสื่อผสมสอดคล้องกับข้อใด

  answer choices

  สร้างขึ้นโดยศิลปินที่มีชื่อเสียง

  นำวัสดุราคาถูกมาสร้างงานศิลป์

  มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างงาน

  ใช้เทคนิคและวัสดุหลากหลายชนิดมาผสมผสานกัน

 • Question 10
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นตัวอย่างของการนำผลงานทัศนศิลป์มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

  answer choices

  แต่งกายชุดนักเรียนมาโรงเรียน

  เขียนหนังสือด้วยลายมือที่อ่านง่าย

  นำภาพวาดมาตกแต่งบ้านเรือน

  ใช้แสงไฟหลากสีในงานรื่นเริง

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

  answer choices

  ช่วยในเรื่องการจัดวางองค์ประกอบศิลป์

  เป็นแบบอย่างให้งานทัศนศิลป์ทำตาม

  ทำให้เกิดการใช้แสงเงาในตัวผลงาน

  เป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อสร้างงานศิลป์

 • Question 12
  45 seconds
  Q.

  เส้นในข้อใดที่เป็นเส้นหลักของการร่างภาพใบหน้าตัวละคร

  answer choices

  เส้นโค้ง เส้นตรง

  เส้นโค้ง เส้นเฉียง

  เส้นรูปไข่ เส้นแนวตั้ง

  เส้นแนวตั้ง เส้นแนวนอน

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  สีที่มีความบางเบามักจะระบายระยะใด

  answer choices

  ระยะตื้น

  ระยะใกล้

  ระยะไกล

  ระยะใดก็ได้

 • Question 14
  45 seconds
  Q.

  การจัดองค์ประกอบศิลป์เป็นกลุ่มเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย ต้องใช้หลักการออกแบบในข้อใด

  answer choices

  ความสมดุล

  ความขัดแย้ง

  ความเป็นเอกภาพ

  ความสม่ำเสมอ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยมากที่สุด

  answer choices

  การทำมาหากิน

  ศาสนาและความเชื่อ

  สภาพลมฟ้าอากาศ

  การต่อสู้ทำศึกสงคราม

Report Quiz
Join a game