pencil-icon
Build your own quiz

12th

grade

Image

ASK TINGKATAN 3 - MODUL 3

188
plays

15 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Maklumat di bawah merujuk kepada susunan proses pemikiran komputasional


  i. buang perkara yang kurang penting

  ii. teliti corak masalah

  iii. pecahkan masalah

  iv. bina model penyelesaian

  A. i - ii - iii - iv

  B. i - iii - iv - ii

  C. iii - ii - i -iv

  D. iii - i - ii - iv

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt
  Image

  A

  B

  C

  D

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Kedalaman bit warna bagi imej digital diwakili dalam unit piksel. Berapakah bilangan warna yang boleh diwakili oleh kedalaman bit warna sebanyak 8 bit?

  A. 8

  B. 16

  C. 256

  D. 65536

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?