ASK TINGKATAN 3 - MODUL 3
2 months ago
abdmuain
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Maklumat di bawah merujuk kepada susunan proses pemikiran komputasional


  i. buang perkara yang kurang penting

  ii. teliti corak masalah

  iii. pecahkan masalah

  iv. bina model penyelesaian

  answer choices

  A. i - ii - iii - iv

  B. i - iii - iv - ii

  C. iii - ii - i -iv

  D. iii - i - ii - iv

 • Question 2
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Kedalaman bit warna bagi imej digital diwakili dalam unit piksel. Berapakah bilangan warna yang boleh diwakili oleh kedalaman bit warna sebanyak 8 bit?

  answer choices

  A. 8

  B. 16

  C. 256

  D. 65536

 • Question 4
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Struktur kawalan ulangan "for" melakukan ulangan berasaskan pembilang, manakala struktur kawalan ulangan "while" melakukan ulangan berasaskan .......................

  answer choices

  A. nombor

  B. syarat

  C. operator

  D. pemboleh ubah

 • Question 6
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Teknik leraian boleh digunakan untuk menganalisa masalah dengan ........................ kepada ......................

  answer choices

  A. mengenal pasti masalah ...... masalah yang utama

  B. mengenal pasti masalah ...... pengguna sasaran

  C. membahagikan masalah ....... bahagian yang lebih kecil

  D. mengenal pasti pemboleh ubah ........ jenis proses yang digunakan

 • Question 8
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 9
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 10
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 11
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 12
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Apakah jenis data yang sesuai untuk "y"

  answer choices

  A. string

  B. integer

  C. Double

  D. Boolean

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Berapakah nilai output untuk "y"?

  answer choices

  A. 5

  B. 10

  C. 20

  D. 25

 • Question 15
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

Report Quiz
Join a game