ASK TINGKATAN 3 - MODUL 2
2 months ago
abdmuain
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A. Teknik Leraian

  B. Teknik Peniskalaan

  C. Teknik Pengitlakan

  D. Teknik Pengecaman Corak

 • Question 2
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Imej digital ialah gambar yang dirakam melalui kamera digital dan disimpan dalam bentuk pola-pola bit . Imej digital mempunyai atribut-atribut seperti;


  i. Resolusi

  ii . Dimensi

  iii. Kadar sampel

  iv. Kedalaman warna

  answer choices

  A. i dan ii

  B. i, ii dan iii

  C. i, ii dan iv

  D. Semua di atas

 • Question 4
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Berdasarkan carta alir di atas, nyatakan jenis struktur kawalan yang sesuai.

  answer choices

  A. Struktur kawalan pilihan

  B. Struktur kawalan dwi pilihan

  C. Struktur kawalan bersarang

  D. Struktur kawalan ulangan

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Proses pengesanan ralat dalam pembinaan algoritma boleh dilakukan dengan menggunakan dua teknik iaitu -------------------- dan teknik langkah demi langkah.

  answer choices

  A. Teknik uji lari

  B. Teknik input-output

  C. Teknik semakan meja

  D. Teknik penyahpepijatan

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Teknik pengecaman corak boleh diaplikasikan dalam fasa reka bentuk dengan membuat pengecaman kepada setiap ....................................... yang telah dianalisa pada fasa sebelumnya.

  answer choices

  A. input

  B. masalah kecil

  C. Masalah utama

  D. pemboleh ubah

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Setiap proses penyulitan dan nyahsulit akan menggunakan kunci (key) yang hanya diketahui oleh penghantar dan penerima maklumat sahaja. Nyatakan salah satu jenis kunci dalam kaedah sifer.

  answer choices

  A. Sifer kunci selari

  B. Sifer kunci grafik

  C. Sifer kunci simetri

  D. Sifer kunci tak selari

 • Question 9
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Dengan menggunakan kaedah Reverse Cipher songsangan perkataan, tukarkan teks biasa "PELAJAR TERBAIK" kepada teks sifer.

  answer choices

  A. KVOZOZI GVIYZRP

  B. GVIYZRP KVOZOZI

  C. KIABRET RAJALEP

  D. RAJALEP KIABRET

 • Question 11
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 12
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 13
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A

  B

  C

  D

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Entiti ialah suatu ......................... dalam dunia nyata yang boleh dikenal pasti kewujudannya melalui sifat-sifat tertentu yang unik.

  answer choices

  A. objek

  B. perkara

  C. simbol

  D. imej

 • Question 15
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  A. NoPel

  B. Judul

  C. KodBuku

  D. NomDaftar

Report Quiz
Join a game