ASK TINGKATAN 3 - MODUL 1
2 months ago
abdmuain
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  Teknik Leraian

  Teknik Pengecaman corak

  Teknik Peniskalaan

  Teknik Pengitlakan

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Litar pemproses komputer terdiri daripada berjuta-juta transistor yang diaktifkan oleh isyarat elektronik dalam bentuk nombor perduaan atau binari iaitu 0 dan 1.


  Perwakilan data untuk 0 dan 1 adalah ----------------------------

  answer choices

  0 untuk off

  1 untuk on

  0 untuk off dan 1 untuk on

  0 untuk on dan 1 untuk off

 • Question 3
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  00000010

  00110010

  00110100

  00111010

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Tukarkan nombor perlapanan 458 kepada nombor perduaan

  answer choices

  100111

  110101

  100011

  100101

 • Question 5
  30 seconds
  Q.
  answer choices

  struktur kawalan pilihan

  struktur kawalan dwi-pilihan

  struktur kawalan pilihan bersarang

  struktur kawalan ulangan

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Bahasa pengaturcaraan perlu diterjemah supaya komputer faham apa yang perlu dilakukan. Penterjemah terdiri daripada ...............................

  i. penghimpun

  ii. pengkompil

  iii. pentafsir

  iv. penyusun

  answer choices

  A. i dan ii

  B. i, ii dan iii

  C. ii, iii dan iv

  D. Semua di atas

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Terdapat beberapa aktiviti yang perlu dilakukan dalam fasa pengekodan dalam fasa pembangunan atur cara. Pilih aktiviti yang sesuai dilakukan dalam fasa pengekodan.

  answer choices

  A. Mengenal pasti masalah

  B. Membangunkan algoritma

  C. Memilih bahasa pengaturcaraan

  D. Mereka bentuk antara muka pengguna

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Baca dan teliti ciri-ciri kunci sifer di bawah


  # kompleks dan melibatkan pengiraan matematik

  # melibatkan dua kunci iaitu kunci awam dan kunci persendirian

  # kunci awam boleh digunakan oleh sesiapa sahaja untuk penyulitan

  # nyahsulit memerlukan algoritma yang sepadan dan kunci persendirian


  Ciri-ciri kunci sifer di atas merujuk kepada ---------------------------------

  answer choices

  A. sifer kunci selari

  B. sifer kunci grafik

  C. sifer kunci tak selari

  D. sifer kunci tak simetri

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Maklumat di bawah merupakan langkah-langkah untuk melakukan proses penyulitan.


  i. teks sifer, iaitu teks yang tidak bermakna akan terhasil

  ii. mesej ini akan disulitkan menggunakan satu kunci algoritma penyulitan

  iii. pengirim menghantar teks biasa kepada penerima


  Susun semula langkah-langkah di atas mengikut susunan yang betul.

  answer choices

  A. i - ii - iii

  B. i - iii - ii

  C. ii - iii - i

  D. iii - i - ii

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Dengan menggunakan kaedah Reverse Cipher songsangan abjad, tukarkan teks biasa "ANAK" kepada teks sifer.

  answer choices

  A. KANA

  B. ZMZP

  C. AKAN

  D. NAKA

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Pemilihan kaedah sifer yang terbaik bergantung kepada tahap kerahsiaan sesuatu mesej yang hendak dikirimkan. Antara berikut pilih ciri-ciri kaedah sifer untuk tahap tinggi..

  answer choices

  A. perlu penggunaan kunci

  B. perlu kepada rumus untuk membentuk kunci

  C. diberi tempoh masa untuk proses penyulitan

  D. masa dan tempoh proses penyulitan yang diperlukan adalah singkat

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Sort adalah proses mengisih atau menyusun item-item dalam suatu senarai linear mengikut urutan tertentu . -------------------------------- ialah teknik pengisihan untuk mengisih item-item mengikut burutan menaik atau menurun.

  answer choices

  A. bubble sort

  B. bucket sort

  C. Binary sort

  D. linear sort

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Di antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan tujuan untuk menguji dan membaiki ralat dalam algoritma?

  answer choices

  A. supaya komputer dapat berfungsi dengan baik

  B. supaya dapat mengisytiharkan jenis data yang tepat

  C. supaya menggunakan pemboleh ubah yang sesuai

  D. supaya dapat membuat penambahbaikan kepada algoritma

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Apakah jenis data yang sesuai untuk "y"

  answer choices

  A. char

  B. integer

  C. string

  D. double

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  Jika y = 4, dan nilai x = 5, berpakah nilai output "kira"

  answer choices

  A. 4

  B. 5

  C. 9

  D. 20

Report Quiz
Join a game