หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
2 months ago
bbsiriluk39
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  องค์ประกอบใดของเซลล์ที่พบเฉพาะในเซลล์พืชเท่านั้น

  answer choices

  กอลจิบอดี

  คลอโรพลาสต์

  ไมโทคอนเดรีย

  ไรโซโซม

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด หมายถึงข้อใด

  answer choices

  เซลล์

  นิวเคลียส

  โคโมโซม

  ดี เอ็น เอ (D.N.A.)

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการถือกล้องจุลทรรศน์ที่ถูกวิธี

  answer choices

  ใช้มือสองข้างถือบริเวณแขนกล้อง

  ใช้มือทั้งสองข้างถือบริเวณฐานกล้อง

  ใช้มือข้างหนึ่งถือบริเวณแขนกล้องและใช้มืออีกข้างหนึ่งถือบริเวณลำกล้อง

  ใช้มือหนึ่งถือแขนกล้องและอีกมือหนึ่งถือบริเวณฐานกล้อง

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  ข้อใดเรียงลำดับส่วนประกอบของเซลล์จากชั้นนอกสุดเข้าไปได้ถูกต้อง

  answer choices

  ผนังเซลล์ ไซโทพลาสซึม นิวเคลียส

  ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม

  เยื่อหุ้มเซลล์ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม

  เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ นิวเคลียส

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  กล้องจุลทรรศน์ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปในโรงเรียนเป็นกล้องชนิดใด

  answer choices

  แบบใช้แสง

  แบบโปรตรอน

  แบบอิเล็คตรอน

  แบบกล้องธรรมดา

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  เซลล์ชนิดใด ไม่มี นิวเคลียสเป็นส่วนประกอบ

  answer choices

  เซลล์สมอง

  เซลล์กล้ามเนื้อ

  เซลล์ประสาท

  เซลล์เยื่อบุข้างเเก้ม

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ผนังเซลล์( cell wall ) ประกอบด้วยสารใดเป็นหลัก

  answer choices

  เซลลูโลส

  ไขมัน

  คาร์โบไฮเดรต

  ถูกทั้ง เซลลูโลส และ ไขมัน

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  องค์ประกอบใดพบในเซลล์สัตว์เท่านั้น

  answer choices

  เยื่อหุ้มเซลล์

  ไซโทพลาซึม

  นิวเคลียส

  เซนทริโอล

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  เซลล์จากโครงสร้างของพืชที่ควรมีคลอโรพลาสต์อยู่มากที่สุด

  answer choices

  ใบ

  ลำตัน

  ราก

  ผล

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  โครงสร้างที่สร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์

  answer choices

  เยื่อหุ้มเซลล์

  ผนังเซลล์

  นิวเคลียส

  แวคิวโอล

Report Quiz
Join a game