ระบบสุริยะ
2 months ago
rawinun4343_25511
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  ใครเป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดทฤษฏีการกำเนิดเอกภพ ที่เรียกว่า บิกแบง

  answer choices

  เลอแมทร์

  เฟรด ฮอยล์

  เอ็ดวิน ฮับเบิล

  อาร์โน เพนเซียส

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  ขณะเกิดบิกแบงมีเนื้อสารเกิดขึ้นในรูปของอนุภาคพื้นฐาน อนุภาคพื้นฐาน ได้แก่ ข้อใด

  answer choices

  ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทริโน

  ควอซาร์ อิเล็กตรอน นิวทริโน และโปรตอน

  ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวตรอน และโปรตอน

  ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวเคลียส และโปรตอน

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  การเกิดกาแล็กซีต่างๆ และดาวฤกษ์ เกิดขึ้นเมื่อใดหลังจากบิกแบง

  answer choices

  100,000 ปี

  300,000 ปี

  1,000 ล้านปี

  3,000 ล้านปี

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  แก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมของเนบิวลาดั้งเดิมเกิดขึ้นจากข้อใด

  answer choices

  บิกแบง

  ซูเปอร์โนวา

  ดาวนิวตรอน

  การระเบิดของเนบิวลา

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  คำ ว่า 1 ปี แสง หมายถึงอะไร

  answer choices

  หน่วยของเวลาแบบหนึ่ง

  ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก

  ระยะทางที่แสงใช้เวลาเดินทาง 1 ปี

  เวลาที่แสงเดินทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  อุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพ คือ อุณหภูมิใด

  answer choices

  อุณหภูมิของเอกภพในอดีต

  อุณหภูมิ ของเอกภพในปัจจุบัน

  อุณหภูมิที่อยู่ใจกลางของเอกภพ

  อุณหภูมิที่อยู่ไกลถึงอนันต์ของเอกภพ

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  กาแล็กซีทางช้างเผือกมีรูปร่างเป็นกาแล็กซีแบบใด

  answer choices

  รูปไข่

  กังหัน

  ไร้รูปทรง

  กังหันมีแกน

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องในข้อใดที่ทำให้พบว่าเอกภพมีการขยายตัว

  answer choices

  การสังเกตการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ โดยใช้การวัดสเปคตรัม

  การสร้างสมการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของทฤษฏีสัมพัทธภาพ

  ศึกษาโครงสร้างของกาแล็กซี ว่าประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมาก

  การวัดการเลื่อนตำแหน่งของสเปคตรัมจากกาแล็กซีเทียบกับระยะห่างจากโลก

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  การเกิดระบบสุริยะมวลสารส่วนใหญ่จะกลายไปเป็นสิ่งใด

  answer choices

  โลก

  ดาวเคราะห์

  ดวงอาทิตย์

  ดาวเคราะห์น้อย

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่จัด เป็นดาวเคราะห์แบบโลก

  answer choices

  ดาวพุธ

  ดาวศุกร์

  ดาวอังคาร

  ดาวพฤหัสบดี

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  ดาวเคราะห์ชั้นนอกประกอบด้วยแก๊สหลักคืออะไร

  answer choices

  ฮีเลียม และออกซิเจน

  ฮีเลียม และไฮโดรเจน

  ฮีเลียม และไนโตรเจน

  ฮีเลียม และคาร์บอนไดออกไซด์

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  วัตถุที่มีขนาดใหญ่ในอวกาศเผาไหม้ไม่หมด จะเหลือชิ้นส่วนตกลงสู่ผิวโลก เรียกว่าอะไร

  answer choices

  ดาวตก

  ผีพุ่งไต้

  อุกกาบาต

  ดาวประหลาด

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  ดาวเคราะห์น้อยโคจรอยู่ระหว่างดาวเคราะห์ดวงใด

  answer choices

  . ดาวศุกร์กับโลก

  ดาวอังคารกับโลก

  ดาวพุธกับดาวศุกร์

  ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  อนุภาคโปรตอน และอิเล็กตรอน ที่หลุดออกจากดวงอาทิตย์มาสู่โลก ทำให้เกิดสิ่งใด

  answer choices

  ลมสุริยะ

  คลื่นแม่เหล็ก

  แสงเหนือ-แสงใต้

  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์มากที่สุด ระยะห่างประมาณกี่ปี

  answer choices

  10 ปี

  11 ปี

  12 ปี

  13 ปี

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  ปัจจุบันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในการอธิบายการกำเนิดของเอกภพคือ ทฤษฏีข้อใด

  answer choices

  กาลเวลา

  สภาวะคงที่

  การระเบิดครั้งใหญ่

  การออสซิลเวลของเอกภพ

 • Question 17
  20 seconds
  Q.

  ผู้ที่ค้นพบอุณหภูมิพื้นหลังของเอกภพคือข้อใด

  answer choices

  เฟรด ฮอยล์ และฮานส์ อัลเฟน

  เลอแมทร์ และอาร์โน เพนเซียส

  เอ็ดวิน พี ฮับเบิล และโธมัส โกลด์

  อาร์โน เพนเซียส และโรเบิร์ต วิลสัน

 • Question 18
  20 seconds
  Q.

  ดาวฤกษ์รุ่นแรกๆ มีธาตุใดเป็นสารเบื้องต้น

  answer choices

  ออกซิเจนและฮีเลียม

  ไฮโดรเจนและฮีเลียม

  ไฮโดรเจนและไนโตรเจน

  ออกซิเจนและไฮโดรเจน

 • Question 19
  20 seconds
  Q.

  ระบบสุริยะอยู่ในกาแล็กซีใด

  answer choices

  ทางช้างเผือก

  แอนโดรเมดา

  แมกเจลแลนเล็ก

  แมกเจลแลนใหญ่

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  องค์ประกอบที่สำคัญของกาแล็กซีคือข้อใด

  answer choices

  ดาวฤกษ์ เนบิวลา

  ดาวฤกษ์ กาแล็กซี

  ดาวเคราะห์ เนบิวลา

  ดาวเคราะห์ กาแล็กซี

Report Quiz
Join a game