สุภาษิตพระร่วง ม.1
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
25 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อความใด สอนให้รู้จักกตัญญูกตเวที

  answer choices

  เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่

  รักตนกว่ารักทรัพย์ อย่าได้รับของเข็ญ

  ภักดีจงอย่าเกียจ เจ้าเคียดอย่าเคียดตอบ

  สู้เสียศีลอย่าเสียสัตย์

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสอนไม่ให้กระทำต่อผู้อื่น

  answer choices

  คนโหดให้เอ็นดู

  พบศัตรูปากปราศรัย

  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง

  อย่าขุดคนด้วยปาก

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสอนแตกต่างจากข้ออื่น

  answer choices

  จงนบนอบผู้ใหญ่

  นอบตนต่อผู้เฒ่า

  อย่าขัดแข็งผู้ใหญ่

  ท่านนอบตนจงนอบแทน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  คนขำอย่าร่วมรัก "คนขำ" คือคนอย่างไร

  answer choices

  คนน่ารัก

  คนที่ทำตัวขบขัน

  คนที่มีเล่ห์เหลี่ยมมาก

  คนที่มีหนน้าตาชวนให้มอง

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  คนที่โหดให้เอ็นดู "คนโหด" หมายถึงคนอย่างไร

  answer choices

  คนยากไร้

  คนชั่วร้าย

  คนดุร้าย

  คนโหดร้าย

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสอนต่างจากข้ออื่น

  answer choices

  เป็นคนอย่าทำใหญ่

  อย่ามักห้าวพลันแตก

  อย่าอวดหาญแก่เพื่อน

  อย่าผูกมิตรคนจร

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสอนให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีเพื่อนเดินทาง

  answer choices

  เมตตาตอบต่อมิตร

  ยอมิตรเมื่อลับหลัง

  ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก

  เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสอนให้รู้จักประมาณตน

  answer choices

  รักตนกว่ารักทรัพย์

  เห็นงามตาอย่าปอง

  สู้เสียสินอย่าเสียศักดิ์

  อย่าใฝ่สูงให้พ้นศักดิ์

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  คำสอนในข้อใดหากประมาทจะได้รับอันตรายมากที่สุด

  answer choices

  เผ่ากระษัตริย์เพลิงงู

  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

  ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก

  ที่ทับจงมีไฟ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  “อย่าโดยคำคนพลอด” มีความหมายตรงกับข้อใด

  answer choices

  อย่าเชื่อตามคนที่พูดประจบ

  อย่าเชื่อตามตามคนที่พูดเพ้อเจ้อ

  อย่าเชื่อตามคนที่พูดกลับกลอก

  อย่าเชื่อตามคนที่พูดซ้ำซาก

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดบอกให้ปฏิบัติ

  answer choices

  อย่านั่งชิดผู้ใหญ่

  อย่าขอของรักมิตร

  เอาแต่ชอบเสียผิด

  อย่าปองเรียนอาถรรพ์

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดสอนให้ทำตามประเพณี

  answer choices

  ประพฤติตามบูรพระบอบ

  อย่าตีสุนัขห้ามเห่า

  หิ่งห้อยอย่าแข่งไฟ

  อย่าตีปลาหน้าไซ

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  เนื้อหาใน สุภาษิตพระร่วง ส่วนใหญ่มุ่งเน้น สิ่งใดเป็นสำคัญ

  answer choices

  ประวัติพระพุทธเจ้า

  นรก - สวรรค์

  การสอนให้คนทําความดี

  แนะนําวิถีทางการดําเนินชีวิต

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดตรงกับภาษิตที่ว่า “อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ”

  answer choices

  คนขําอย่าร่วมรัก

  อย่าตีสุนัขห้ามเห่า

  สุวานขบอย่าขบตอบ

  อย่ารักเหากว่ารักผม อย่ารักลมกว่ารักน้ำ

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือคุณค่าทางวรรณศิลป์ ของสุภาษิตพระร่วง

  answer choices

  มีสัมผัสคล้องจองระหว่างวรรค

  มีคติเตือนใจ

  มีการสอดแทรกคําสอนทุกวรรค

  วรรณคดีสโมสรยกย่อง

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  อย่ารักห่างกว่าชิด หมายถึง

  answer choices

  ให้รักคนที่อยู่ใกล้ตัว

  ให้รักญาติพี่น้องมากกว่าคนอื่น

  ให้รักเพื่อนมากกว่าคนอื่น

  ให้รักครอบครัวกว่ารักญาติ

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  ที่สุ้มเสือจงประหยัด หมายถึง

  answer choices

  สอนให้ระมัดระวังสัตว์ร้าย

  สอนให้ระมัดระวังโจร

  สอนให้ดูแลสัตว์ร้าย

  สอนให้สังเกตโจร

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  อย่ายลเหตุแต่ใกล้ คือ

  answer choices

  อย่าดูเหตุการณ์ต่าง ๆ ใกล้ ๆ จะได้รับอันตราย

  อย่ามองเรื่องเฉพาะหน้าเท่านั้น

  อย่าเข้าใกล้เหตุร้ายต่าง ๆ เพราะจะได้รับอันตราย

  อย่ามองเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายเท่านั้น ควรมองเรื่องอื่น ๆ ด้วย

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดกล่าวสอนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

  answer choices

  พบศัตรูปากปราศัย

  ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง

  เมตตาตอบต่อมิตร

  พรรคพวกพึงทำนุก

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  การจารึกบัญญัติพระร่วงลงบนศิลา เพื่อประดับไว้ที่ใด

  answer choices

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

  วัดอรุณราชวรารามราชวิหาร

  วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

  วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราชวรวิหาร

 • Question 21
  45 seconds
  Q.   เรื่องสุภาษิตพระร่วงสันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยใด 
  answer choices
  กรุงสุโขทัย 
  กรุงศรีอยุธยา
  กรุงธนบุรี
  กรุงรัตนโกสินทร์
 • Question 22
  45 seconds
  Q.  เรื่องสุภาษิตพระร่วงแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใด 
  answer choices
   กลอนสุภาพ
  ร่ายสุภาพ
  โคลงสี่สุภาพ 
  กาพย์ห่อโคลง
 • Question 23
  45 seconds
  Q. ข้อใดคือข้อคิดที่ได้จากเรื่องสุภาษิตพระร่วง 
  answer choices
  การปฏิบัติตนที่ผู้ใหญ่บอกต่อๆ กันมา 
  การปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเพื่อให้ได้ความรัก
   การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเอง 
  การปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
 • Question 24
  45 seconds
  Q. ข้อใดเป็นพฤติกรรมของบุคคลหรือสถานการณ์ในปัจจุบันที่สอดคล้องกับสุภาษิตพระร่วง 
  answer choices
   อย่ารักห่างกว่าชิด : ณเดชรักเพื่อนร่วมชั้นเรียนเดียวกันมากกว่าญาติพี่น้องของตนเอง
  เดินทางอย่าเดินเปลี่ยว : จิรายุกับเพื่อนสามคนเดินทางกลับบ้านผ่านซอยเปลี่ยว 
  มีสินอย่าอวดมั่ง : ยายอารีชอบคุยโม้กับเพื่อนบ้านว่าตัวเองมีเงินทองมากมายจนถูกโจรปล้น
  อย่าใฝ่เอาทรัพย์ท่าน : แตงโมเก็บกระเป๋าเงินจึงได้นำไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
 • Question 25
  45 seconds
  Q. คำสอนในข้อใดหากประมาทจะได้รับอันตรายมากที่สุด 
  answer choices
   เผ่ากระษัตริย์เพลิงงู 
  เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
  ที่ขวากหนามอย่าเสียเกือก
  ที่ทับจงมีไฟ
Report Quiz
Join a game