History

2nd

Image

Kuis Aqidah Akhlak (Aliran-aliran Ilmu Kalam)

195

10 questions

 • 1. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Golongan yang menganut paham free will and free act adalah?

  SYI'AH

  KHAWARIJ

  QADARIYAH

  MUKTAZILAH

 • 2. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Aliran kalam yang dikenal dengan istilah Fatalism/Predestination adalah?

  QADARIYAH

  JABARIYAH

  SYI'AH

  MUKTAZILAH

 • 3. Multiple Choice
  20 seconds
  1 pt

  Mu'tazilah berasal dari kata "i'tizal" yang artinya

  menyatukan

  menjaukan

  menggabungkan

  memisahkan

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags