Other, Education

11th

Image

KUIZ ISTILAH EKONOMI TINGKATAN 5 BAB 1 SET 1

773

30 questions

 • 1. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Suatu unit ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan matlamat untuk meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat.

  Kerajaan

  Monopoli semula jadi

  Makroekonomi

 • 2. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Barang yang dapat digunakan oleh seseorang individu tanpa mengurangkan faedah pengguna individu lain (non rivalous) dan tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakannya (non excludable).

  Barang sosial

  Guna tenaga penuh

  Barang awam

 • 3. Multiple Choice
  10 seconds
  1 pt

  Barang atau perkhidmatan yang membawa manfaat terbesar kepada semua masyarakat.

  Barang sosial

  Barang awam

  Barang mewah

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags