Algoritmi.Structuri liniare și repetitive
3 months ago
costin
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate?

  answer choices

  Algoritmul este o succesiune de operaţii infinite in timp;

  Algoritmul este o succesiune de operaţii pentru rezolvarea unei probleme oarecare;

  Algoritmul este o noţiune ce nu poate fi descrisă;

  Algoritmul este folosit numai la informatică şi matematică;

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Structura liniară reprezintă

  answer choices

  Un şir de instrucţiuni care se execută fiecare o singură dată, alternativ

  Un şir de instrucţiuni care se execută fiecare o singură dată, de la prima până la ultima

  Un şir de instrucţiuni care se execută de mai multe ori, de la prima până la ultima

  instrucțiuni ăntr-o ordine aleatorie

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Structura alternativa

  answer choices

  este folosită pentru a face alegerea între două operaţii/instrucţiuni după ce evaluezi soluțiile posibile

  este folosită pentru a face alegerea între două operaţii/instrucţiuni după ce rezolvi algoritmul

  este folosită pentru a face alegerea între două operaţii/instrucţiuni după ce evaluezi o condiţie

  se mai numește secvențială

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Structura alternativă are forma:

  answer choices

  daca...atunci...poate

  daca...atunci...altfel

  daca...altfel

  nici una din celelalte trei menționate

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Expresia corectă este:

  answer choices

  media=a+b+c/3

  media= (a + b + c)/4

  media = (a + b + c)/3

  media = (a + b + c + d)/3

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Care din următoarele secvenţe reprezintă un algoritm corect de adunare a două numere?

  answer choices

  se citesc valorile a două numere; se calculează suma; se afişează rezultatul;

  se calculează suma; se afişează rezultatul; se citesc valorile a două numere;

  se afişează rezultatul; se calculează suma; se citesc valorile a două numere;

  se calculează suma; se afişează rezultatul;

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Imaginea reprezintă:

  answer choices

  Aplicația Scratch

  Aplicația Tynker

  Aplicația Blockly

  Aplicația Lightbot

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Alegeţi forma convenţională de reprezentare a algoritmului:

  answer choices

  Scheme electrice;

  Scheme orare;

  Scheme logice;

  Scheme iraţionale;

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  În blocul de decizie sunt înscrise:

  answer choices

  datele iniţiale;

  condiţia;

  rezultatul ;

  cuvîntul "start";

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Dreptunghiul în schema logică reprezintă blocul:

  answer choices

  de calcul;

  de decizie;

  de afişare a datelor;

  de început a algoritmului;

Report Quiz
Join a game