Social Studies

1st

grade

Image

Pagsasanay

6
plays

5 questions

Show Answers
See Preview
 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Mahihirapang mabuhay ang mga tao kung wala silang pagkain, damit at tirahan. ano ang tawag sa mga bagay na ito?

  Luho

  Pangangailangan

  Kagustuhan

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  30 seconds
  1 pt
  Image

  Alin ang may wastong pagkakaayos ng hirarkiya ng pangangailangan ayon sa teorya ni A.H. Maslow?

  Self-esteem, Security, Physiological, Social, Self Actualization

  Physiological, Security, Social, Self-esteem, Self Actualization

  Social, Security, Physiological, Self Actualization ,Self-esteem

 • Multiple Choice
  Please save your changes before editing any questions.
  20 seconds
  1 pt
  Image

  Ang mga kabataan ay nasisiyahang kumain basta’t naaayon ito sa kanyang panlasa. Ngunit sa pagtanda ng tao, kailangan na niyang piliin ang kanyang maaaring kainin upang manatiling malusog ang pangangatawan. Aling salik na ang nakaimpluwensya sa ganitong kilos ng mga tao?

  Kapaligiran at klima.

  Panlasa

  Edad

 • Explore all questions with a free account

  Already have an account?