Barayti ng Wika
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
24 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  Masasabing Homogenous ang wika kapag nagtataglay ito ng tatlo o higit pang barayti ng wika.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  Anong barayti ng wika ang iniaangkop ng tagapagsalita ang kanyang wikang gagamitin sa kausap at sitwasyon.

  answer choices

  Idyolek

  Sosyolek

  Pidgin

  Register

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  Ito ay barayti ng wikang natatangi lamang sa isang tao. Ito ay sarili niyang paraan ng pagsasalita.

  answer choices

  Sosyolek

  Creole

  Dayalek

  Idyolek

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  Anong barayti ng wika ang ginagamit ng mga pangkat etniko.

  answer choices

  Pidgin

  Creole

  Sosyolek

  Etnolek

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  Ito ay barayti ng wikang hindi pagmamay-ari ninuman. Ito ang pinagmulan ng barayting Creole.

  answer choices

  Pidgin

  Idyolek

  Dayalek

  Register

 • Question 6
  10 seconds
  Q.

  Ang Jargon ay pagsasama ng wikang Ingles at Filipino sa pangungusap

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 7
  10 seconds
  Q.

  Ang Jejespeak ay nagsimula bilang isang sekretong salita ng mga beki.

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  "Ay Pedro ako'y lagi mo na laang niloloko tayo'y maghiwalay na". May punto ng nga taga-Quezon ang paraan ng pananalita

  answer choices

  Idyolek

  Dayalek

  Pidgin

  Creole

 • Question 9
  10 seconds
  Q.

  Iba ang pananalita ng Tagalog ng mga taga-Maynila kumpara sa Tagalog ng mga taga-Batangas.

  answer choices

  Idyolek

  Dayalek

  Pigdin

  Register

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  "Grabe na 'to, to the highest level." Kilalang-kilala ng mga tao ay boses ni Ruffa Mae Quinto

  answer choices

  Idyolek

  Sosyolek

  Pidgin

  Etnolek

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  Mabilis makilala ng mga tao ang bibong boses ni Marc Logan at kadalsan kingigilwan ito ng mga nakaririnig.

  answer choices

  Sosyolek

  Idyolek

  Pidgin

  Etnolek

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  Nabigo sa pag-ibig si Jen. Nagpunta siya ng Abra upang makalimot. Sa pagtigil niya roon ay marami siyang natutuhang mga katutubong salita.

  answer choices

  Etnolek

  Register

  Sosyolek

  Pidgin

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  Natutuhan ni Julius sa kanyang kaibigang Ivatan na ang katawagan ng full moon ay Bulanon.

  answer choices

  Idyolek

  Etnolek

  Sosyolek

  Creole

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  "Sinecth itey na kalorking baklalush ang everyday hagardo bersosa?" Wika ni Alfred sa kaibigan si May

  answer choices

  Pidgin

  Creole

  Sosyolek

  Dayalek

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  "Why always so tagal? I'm so inip na here. I'm galit-galit to you na."Pag-iinarte ni Carylle sa Kaibigan si Marriane

  answer choices

  Sosyolek

  Idyolek

  Etnolek

  Dayalek

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  "Why always so tagal? I'm so inip na here. I'm galit-galit to you na."Pag-iinarte ni Carylle sa Kaibigan si Marriane

  answer choices

  Sosyolek

  Idyolek

  Etnolek

  Dayalek

 • Question 17
  20 seconds
  Q.

  "Hoy pre pautang naman, gipit na ako eh." Saad ni Joseph sa kaibigan. Ngunit nagbago ito sa kanyan Ate "te pwede mo po ba akong pahiramin ng pera."

  answer choices

  Pidgin

  Creole

  Sosyolek

  Register

 • Question 18
  20 seconds
  Q.

  Gumawa ng paraan para magkaintindihan ang Hapones na si Fumya at Tsinong si Chua. Kaya bumuo sila ng mga bagong salita.

  answer choices

  Pidgin

  Dayalek

  Idyolek

  Sosyolek

 • Question 19
  10 seconds
  Q.

  Ang Chavacano ay isang halimbawa ng Creole. Na nagmula sa mga Kastila at Katutubo sa Zamboanga

  answer choices

  Tama

  Mali

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  "Eooowzz pohzz qmuztha na phowzz kauuu? Text ni Gina sa kanyang mga kaibigan

  answer choices

  Idyolek

  Dayalek

  Sosyolek

  Etnolek

 • Question 21
  10 seconds
  Q.

  BONUS. Ano ang buoung pangalan ng inyong guro sa Filipino sa kasalukuyan?

  answer choices

  Rachel D. Jumarang

  Rachelle D. Jumarang

  Rachel Anne D. Jumarang

  Rachelle Anne D. Jumarang

 • Question 22
  10 seconds
  Q.

  BONUS. Sino ang tanyag na pulis na hindi mamatay-matay?

  answer choices

  Cardo Bersola

  Cardo Dalisay

  Cardo De Guzman

  Cardo Santos

 • Question 23
  10 seconds
  Q.

  BONUS. Bugtong-bugtong. Hindi pari, hindi hari. Nagdadamit ng sari-sari.

  answer choices

  Pusa

  Tipaklong

  Paruparo

  Aso

 • Question 24
  10 seconds
  Q.

  BONUS. Bugtong-bugtong. Hindi pari, hindi hari. Nagdadamit ng sari-sari.

  answer choices

  Pusa

  Tipaklong

  Paruparo

  Aso

Report Quiz
Join a game