Gustaw Herling-Grudziński – szybki quiz
8 months ago
joannapbw
Save
Edit
Host a game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku urodził się Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  1900

  1919

  1939

  1925

 • Question 2
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie urodził się Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  Warszawa

  Kraków

  Szczecin

  Kielce

 • Question 3
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jak brzmiało prawidłowe imię Gustawa Herlinga-Grudzińskiego?

  answer choices

  Grzegorz

  Jakub

  Gecel

  Gaweł

 • Question 4
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Na jakim Uniwersytecie studiował Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  Uniwersytet Warszawski

  Uniwersytet Jagielloński

  Uniwersytet Lwowski

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 • Question 5
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Co na uniwersytecie studiował Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  Filologie rosyjską

  Filologię polską

  Ekonomię

  Prawo

 • Question 6
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaką organizację konspiracyjną współtworzył Gustaw Herling-Grudziński w 1939 r.?

  answer choices

  Deputacja Polska

  Związek Polski

  Polską Ludową Akcję Niepodległościową

  Miecz i Pług

 • Question 7
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Do jakiego tygodnika pisał na studiach Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  Orka na Ugorze

  Almanach Literacki

  Kwartalnik Artystyczny

  Kultura Jutra

 • Question 8
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku Gustaw Herling-Grudziński został aresztowany przez NKWD?

  answer choices

  1950

  1940

  1916

  1939

 • Question 9
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie znajdował się łagier, do którego trafił Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  w Kozielsku

  w Ostaszkowie

  w Rembertowie

  w Jarcewie

 • Question 10
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ile lat w łagrze spędził Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  2

  6

  10

  15

 • Question 11
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  W jakiej książce Gustaw Herling-Grudziński opisał swój pobyt w łagrze?

  answer choices

  Archipelag GUŁag

  Inny Świat

  Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza

  Opowiadania kołymskie

 • Question 12
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Jaki order za bitwę pod Monte Cassino otrzymał Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  Krzyż Partyzancki

  Order Orła Białego

  Krzyż Wojskowy

  Virtuti Militari

 • Question 13
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  W którym roku zmarł Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  1980

  1990

  2000

  2019

 • Question 14
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie został pochowany Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  w Neapolu

  w Krakowie

  w Londynie

  w Warszawie

 • Question 15
  120 seconds
  Report an issue
  Q.

  Dla jakiego Radia w latach 50-tych pracował Gustaw Herling-Grudziński?

  answer choices

  Europejskie Radio dla Białorusi

  Radiostacja Kościuszko

  Radio Wolna Europa

  Cesky Rozhlas

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game