Matematik
3 months ago
wanchivalry
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q. Rajah 1 menunjukkan empat keping kad nombor, P,Q, R dan S.
  Kad yang manakah mewakili nombor perdana?
  answer choices
  P
  Q
  R
  S
 • Question 2
  30 seconds
  Q. Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor.
  Apakah nilai digit bagi digit 7 pada kad nombor itu?
  answer choices
  70
  7
  0.7
  0.07
 • Question 3
  30 seconds
  Q. Rajah 3 menunjukkan tiga buah segi empat tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar.
  Nyatakan nilai pecahan yang mewakili bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu.
  answer choices
  2  1/3
  2  2/3
  2  1/6
  2  5/6
 • Question 4
  30 seconds
  Q. Tukarkan 2  3/8 kepada peratus.
  answer choices
  23.75%
  23.8%
  237.5%
  238%
 • Question 5
  30 seconds
  Q. 5  2/5 m =
  answer choices
  525 cm
  540 cm
  5 250 cm
  5 400 cm
 • Question 6
  30 seconds
  Q. Rajah 4 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas.
  Berapakah isi padu dalam ml, air di dalam
  bekas itu?
  answer choices
  2.4
  2.8
  2 400
  2 800
 • Question 7
  45 seconds
  Q. Rajah 5 menunjukkan waktu pada suatu malam.
  Nyatakan waktu itu dalam sistem 24 jam.
  answer choices
  Jam 0837
  Jam 1837 
  Jam 2037
  Jam 2137
 • Question 8
  30 seconds
  Q. Rajah 6 menunjukkan bentangan bagi suatu pepejal. 
  Namakan pepejal itu.
  answer choices
  Kuboid
  Piramid
  Prisma
  Kubus
 • Question 9
  30 seconds
  Q. Rajah 7 terdiri daripada beberapa buah segi tiga sama sisi yang sama saiz. 
  Berapakah nisbah bilangan segi tiga berlorek kepada segi tiga tak berlorek? 
  answer choices
  6 : 11
  5 : 11
  5 : 6
  6 : 5
 • Question 10
  30 seconds
  Q. Jadual 1 menunjukkan wang saku harian beberapa orang murid.
  Nyatakan median wang saku murid. 
  answer choices
  RM3
  RM4
  RM5
  RM6
 • Question 11
  60 seconds
  Q.
  answer choices
  1.5 cm
  2.5 cm
  3.5 cm
  4.5 cm
 • Question 12
  120 seconds
  Q. Diskaun 10% bagi baju melayu
  Harga Kasut RM250
  Jika Halim membayar RM400 untuk kedua-dua barang tersebut, kira harga sepasang baju melayu yang dibayar oleh Halim.
  answer choices
  RM250
  RM150
  RM15
  RM 165
 • Question 13
  180 seconds
  Q. Rajah menunjukkan jumlah jualan tiket bas mengikut kawasan. Nyatakan kawasan yang mempunyai bilangan jualan tiket terjual adalah sebanyak 10% sahaja daripada jumlah keseluruhan tiket.
  answer choices
  Kempas
  Merbau
  Cengal/Balau
  Mersawa
 • Question 14
  120 seconds
  Q. Carta pai berikut memaparkan bilangan murid tahun 6, Sekolah Kebangsaan Selekoh bagi tahun 2016. Jika bilangan bilangan murid adalah seramai 36 orang, cari jumlah murid india dan cina.
  answer choices
  6
  9
  15
  5
 • Question 15
  60 seconds
  Q. Rajah menunjukkan sekeping kad nombor.
  Apakah nilai tempat bagi digit 2?
  answer choices
  Puluh
  Ratus
  Ribu
  Puluh Ribu
 • Question 16
  60 seconds
  Q. Antara berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada ribu yang terdekat tidak menjadi 64 000?
  answer choices
  64 650
  63 986
  63 705
  63 580
 • Question 17
  120 seconds
  Q. 69 470 - 12 304 - 3 563 =
  answer choices
  57 166
  53 603
  52 503
  50 043
 • Question 18
  180 seconds
  Q. Berapakah hasil darab 32 605 dan 19 ?
  answer choices
  419 465
  519 595
  607 585
  619 495
 • Question 19
  30 seconds
  Q. Rajah 1 menunjukkan 6 keping kad nombor. Nombor pada kad W tidak ditunjukkan.
  1        5        W        8        0        9
                      Rajah 1
  Satu nombor 6 digit dibentuk dengan menggunakan semua digit pada kad-kad itu.  Apakah angka yang paling sesuai ditulis pada kad W supaya nombor yang terbentuk itu kurang daripada 156 927?
  answer choices
  6
  7
  8
  9
 • Question 20
  30 seconds
  Q. Rajah 2, menunjukkan satu pola nombor.
  341 268, 341 270, 341 272,..............
                      Rajah 2
  Apakah nombor keenam bagi pola nombor itu?
  answer choices
  341 274
  341 276
  341 278
  341 280
Report Quiz
Join a game