ทบทวน เรื่อง ทวีปยุโรป
3 months ago
t_rangsiya_28976
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  20 seconds
  Q.

  หากนักเรียนต้องการทราบว่าประเทศไทยห่างจากประเทศอังกฤษกี่ชั่วโมง นักเรียนสามารถดูได้จากเส้นใดบนแผนที่

  answer choices

  เส้นลองจิจูด

  เส้นละติจูด

  เส้นขอบระวาง

  เส้นศูนย์สูตร

 • Question 2
  20 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเส้นละติจูด

  answer choices

  ใช้บอกลักษณะพืชพรรณธรรมชาติ

  เป็นเส้นแบ่งสภาพภูมิอากาศ

  ใช้กำหนดเวลาของพื้นที่ต่างๆ

  เป็นเส้นขนาน มีทั้งหมด 180 เส้น

 • Question 3
  20 seconds
  Q.

  อาณาเขตทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรปจดบริเวณใด

  answer choices

  มหาสมุทรอาร์กติก

  มหาสมุทรแอตแลนติก

  ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

  ทะเลแคสเปียน

 • Question 4
  20 seconds
  Q.

  บริเวณใดมีภูมิอากาศแบบทุนดรา

  answer choices

  ตอนใต้ของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย

  ตอนใต้ของประเทศสเปนและฝรั่งเศส

  บริเวณแถบยุโรปตะวันออก

  ตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  ลักษณะภูมิอากาศอบอุ่นถึงร้อน ฝนตกในฤดูหนาวนั้น จะพบในภูมิอากาศแบบใด

  answer choices

  แบบเมดิเตอร์เรเนียน

  แบบอบอุ่นแบบชื้นภาคพื้นทวีป

  แบบภาคพื้นสมุทร

  แบบทุนดรา

 • Question 6
  20 seconds
  Q.

  ประชากรชาวยุโรปกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

  answer choices

  รูปร่างสันทัด ผิวคล้ำ ผมสีดำ หรือสีน้ำตาล นัยน์ตาสีฟ้าหรือสีน้ำตาล

  รูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาว ผมสีน้ำตาล นัยน์ตาสีน้ำตาล

  รูปร่างสันทัด ผิวคล้ำ ผมสีทอง นัยน์ตาสีดำหรือสีฟ้า

  รูปร่างเล็ก ผิวขาว ผมสีทองหรือสีดำ นัยต์ตาดำ

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นแบบใด

  answer choices

  อดีตเคยเป็นภูเขาสูง และต่อมามีการสึกกร่อนพังทลายกลายเป็นที่ราบสูง

  เป็นเขตภูเขาหินใหม่ ซึ่งเกิดจากการโก่งตัวของเปลือกโลก

  เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ของทวีป

  เป็นเขตภูมิประเทศที่เกิดในยุคหินเก่า

 • Question 8
  20 seconds
  Q.

  กลุ่มภาษาสลาวิกหรือสลาฟ ใช้มากในภูมิภาคใด

  answer choices

  ยุโรปเหนือ

  ยุโรปใต้

  ยุโรปตะวันตก

  ยุโรปตะวันออก

 • Question 9
  20 seconds
  Q.

  เพราะเหตุใดยุโรปตะวันตกจึงมีอุณหภูมิระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวไม่แตกต่างกันมากนัก

  answer choices

  ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกพัดมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก

  ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเหนือพัดมาจากมหาสมุทรอาร์กติก

  อยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร

  อยู่ใกล้บริเวณเส้นเมริเดียนแรก

 • Question 10
  20 seconds
  Q.

  ภูมิภาคใดของทวีปยุโรปที่เหมาะกับการเพราะปลูกน้อยที่สุด

  answer choices

  ยุโรปตะวันตก

  ยุโรปใต้

  ยุโรปเหนือ

  ยุโรปตะวันออก

 • Question 11
  20 seconds
  Q.

  แหล่งปลาชุกชุมแห่งหนึ่งของโลกในทะเลเหนือมีชื่อว่าอะไร

  answer choices

  คูริลแบงก์

  แกรนด์แบงก์

  นอร์ทเทินแบงก์

  ดอกเกอร์แบงก์

 • Question 12
  20 seconds
  Q.

  เขตภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปมีความแตกต่างกับเขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกอย่างไร

  answer choices

  เขตภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฝนตกชุกตลอดปี แต่เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง

  เขตภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง แต่เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ฝนตกชุกตลอดปี

  เขตภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ฤดูร้อนมีฝนตก แต่เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกฤดูหนาวอากาศอบอุ่น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด

  เขตภูมิอากาศแบบชื้นภาคพื้นทวีปฤดูหนาวอากาศอบอุ่น ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด แต่เขตภูมิอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ฤดูหนาวมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ฤดูร้อนมีฝนตก

 • Question 13
  20 seconds
  Q.

  จุกคอร์ก ที่ทำจากไม้คอร์กโอ๊ก ผลิตมากในประเทศใด

  answer choices

  สเปนและโปรตุเกส

  รัสเซียและฟินแลนด์

  นอร์เวย์และสวีเดน

  สวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  ประชากรในประเทศยุโรปตะวันออก ส่วนใหญ่นับถือศาสนาใด

  answer choices

  คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก

  คริสต์ นิกายโปรเตสแตนต์

  คริสต์ นิกายออร์ทอดอก

  อิสลาม นิกายซุนนี

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  ครูแจน มีชื่อ-นามสกุล อย่างไร

  answer choices

  รังศิยา ฑีฆาวงค์

  รังสิยา ฑีฆาวงศ์

  รังสิมา ฑีมาวงค์

  รังสิยา ฑีฆาวงค์

Report Quiz
Join a game