โครโมโซม
4 months ago
koryah2527_25784
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตบนโครโมโซม เรียกว่า

  answer choices

  ดีเอ็นเอ

  ยีน

  จีโนม

  โครมาทิน

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  การถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เป็นความหมายของข้อใด

  answer choices

  กรรมพันธุ์

  มรดกทางพันธุกรรม

  ลักษณะทางพันธุกรรม

  พันธุศาสตร์

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  DNA แตกต่างจาก RNA เด่นชัดที่ลักษณะใด

  answer choices

  จำนวนหมู่ฟอสเฟต

  ชนิดของน้ำตาล

  ชนิดของเบสไพริมิดีน

  ถูกทุกข้อ

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ยีน(Gene) คืออะไร

  answer choices

  หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม

  หน่วยที่ควบคุมอาการของมนุษย์

  หน่วยที่ควบคุมระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์

  หน่วยที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคในร่างกายมนุุษย์

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  สารพันธุกรรม(DNA) ย่อมาจากอะไร

  answer choices

  Deoxynucleic

  Deoxynucleic acid

  Deoxyribonucleic

  Deoxyribonucleic acid

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  อาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ผิดพลาดทางโครโมโซมคู่ใด

  answer choices

  คู่ที่ 20

  คู่ที่ 21

  คู่ที่ 22

  คู่ที่ 23

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  การแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งที่เซลล์เพศ

  answer choices

  ไมโทซิส

  ไมโอซิส

  โอไมซิส

  ฟาโกโทไมซิส

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  คนมีจำนวนโครโมโซมร่างกาย 46 แท่ง ระหว่างการการแบ่งเซลล์แต่ละโครโมโซมประกอบด้วยกี่โครมาทิด

  answer choices

  46 โครมาทิด

  23 โครมาทิด

  2 โครมาทิด

  4 โครมาทิด

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  มนุษย์มียีนโดยประมาณเท่าใด

  answer choices

  4,000 ยีน

  20,000 ยีน

  30,000 ยีน

  300,000 ยีน

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  โครโมโซม ประกอบด้วยอะไรบ้าง

  answer choices

  โปรตีนและDNA

  น้ำตาลและRNA

  น้ำตาลและDNA

  โปรตีนและRNA

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดหมายถึงลักษณะทางพันธุกรรม

  answer choices

  ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมโดยยีน

  ลักษณะซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไป

  ลักษณะสืบเนื่องกันไปโดยอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เป็นสื่อกลาง

  ถูกทุกข้อ

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานคืออะไร

  answer choices

  ยีน

  โครโมโซม

  เยื่อหุ้มเซลล์

  เซลล์

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  คนปกติจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าใด

  answer choices

  23 คู่ 48 แท่ง

  23 คู่ 46 แท่ง

  24 คู่ 46 แท่ง

  24 คู่ 48 แท่ง

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  อาร์เอ็นเอ (RNA – Ribonucleic acid) และ ดีเอ็นเอ (DNA – Deoxyribonucleic acid)เป็นหน่วยย่อยของ

  answer choices

  กรดนิวคลีอิค

  กรดแอนตากติก

  กรดอาซิติก

  กรดไรโบนิวคลีอิค

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  ผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ท่านใด ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่ข้อสรุปว่า DNA เป็นสารพันธุกรรม

  answer choices

  กริทฟิท เอเวอรี่และคณะ

  เกรเกอร์ โยฮัน เมนเดล

  วี เอ็ม อินแกรม

  โรซาลินด์ แฟรงคลิน

Report Quiz
Join a game