เครื่องกล
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
8 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  การใช้เสียมงัดดิน เป็นการใช้หลักการของเครื่องผ่อนแรงชนิดใด

  answer choices

  ลิ่ม

  คาน

  พื้นเอียง

  สกรู

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  คานในข้อใดออกแรงน้อยที่สุด ถ้าแรงพยายามและแรงต้านทานมีน้ำหนักเท่ากัน

  answer choices

  แรงพยายามอยู่ระหว่างจุดหมุนและแรงต้านทาน

  แรงพยายามอยู่ใกล้จุดหมุนมาก ๆ

  แรงพยายามอยู่ห่างจากจุดหมุนมาก ๆ

  ทุกตำแหน่งผ่อนแรงได้เท่ากัน

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของคาน

  answer choices

  แรงผลัก

  แรงความพยายาม

  จุดหมุนหรือจุดฟัลครัม

  แรงความต้านทาน

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  การดึงสมอเรือเดินทะเลขึ้นจากน้ำ ใช้หลักการของเครื่องผ่อนแรงใด

  answer choices

  พื้นเอียง

  ล้อและเพลา

  สกรู

  รอก

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  เครื่องกลในข้อใดช่วยผ่อนแรงได้น้อยที่สุด

  answer choices

  พื้นเอียง

  รอกเดี่ยวเคลื่อนที่

  รอกเดี่ยวตายตัว

  สกรู

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  รอกในข้อใดมีประสิทธิภาพสูงในการใช้งาน

  answer choices

  รอกที่มีขนาดเล็ก

  รอกที่มีขนาดใหญ่

  รอกลื่นและคล่อง

  รอกที่คล้องด้วยเชือกยาว

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  รอกเดี่ยวเป็นเครื่องกลที่ช่วยอำนวยความสะดวก แบ่งเป็นกี่ประเภท

  answer choices

  2 ประเภท

  3 ประเภท

  4 ประเภท

  5 ประเภท

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือลักษณะของลิ่มที่ดี

  answer choices

  เป็นวัตถุแข็ง

  ปลายด้านหนึ่งลักษณะแบนหรือแหลม

  ด้านหนึ่งเรียบ

  ถูกทุกข้อ

Report Quiz
Join a game