แบบทดสอบนิทานเวตาล ม.๔
4 months ago
jokerbothh_76767
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ผู้แต่งนิทานเวตาลคือผู้ใด

  answer choices

  รัชกาลที่ 2

  เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

  กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  นิทานเวตาลมีลักษณะพิเศษตามข้อใด

  answer choices

  เป็นนิทานอาเซียน

  เป็นนิทานพื้นบ้านไทย

  เป็นนิทานที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก

  เป็นนิทานซ้อนนิทาน

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  นิทานเวตาล ตามต้นฉบับเดิม มีทั้งหมดกี่เรื่อง

  answer choices

  10 เรื่อง

  15 เรื่อง

  20 เรื่อง

  25 เรื่อง

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเวตาล

  answer choices

  หัวล้าน

  รูปร่างคล้ายค้างคาว

  สูงประมาณ 2-3 ฟุต

  มีจมูกเหมือนปากเหยี่ยว

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ผู้ที่เดินทางไปจับเวตาลที่ป่าช้าคือใคร

  answer choices

  พระวิกรมาทิตย์

  ท้าวมหาพล

  โยคีศานติศีล

  ศิวทาส

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  "โกรศ" มีค่าเท่ากับเท่าใด

  answer choices

  800 คันธนู

  1000 คันธนู

  1500 คันธนู

  500 คันธนู

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ข้อใด ไม่ใช่ ข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องนิทานเวตาล เรื่องที่ 10

  answer choices

  ความไม่ประมาท

  ควรใช้สติและปัญญาตัดสินเรื่องต่างๆ

  ความสุขของครอบครัวคือต้องมีแม่เรือนที่รูปงาม.

  การระมัดระวังในคำพูดของตนเอง

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ผู้นิพนธ์ ได้รับการยกย่องตามข้อใด

  answer choices

  บิดาแห่งกฎหมายไทย

  บิดาแห่งวรรณคดีไทย

  บิดาแห่งสหกรณ์ไทย

  บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  นิทานเวตาลเป็นวรรณกรรมที่มีต้นกำเนิดมาจากที่ใด

  answer choices

  วรรณกรรมสันสกฤตโบราณ

  วรรณกรรมอินเดีย

  วรรณกรรมบาลี

  วรรณกรรมไทย

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ผู้แต่งมี นามปากกาว่าอย่างไร

  answer choices

  น.ค.ส

  ม.ส.ม

  น.ส.ม

  น.ม.ส

Report Quiz
Join a game