Kultura średniowiecznej Polski
a year ago
ania1712
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (9 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Którzy zakonnicy zajmowali się przepisywaniem ksiąg i prowadzeniem szkół klasztornych?

  answer choices

  cystersi

  franciszkanie

  dominikanie

  benedyktyni

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Którzy zakonnicy potrafili osuszyć podmokłe tereny?

  answer choices

  cystersi

  franciszkanie

  dominikanie

  benedyktyni

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Które zdania pasują do szkół katedralnych?

  answer choices

  zakładali je opaci

  były tworzone przez biskupów

  uczono tam podstaw łaciny

  kształciły przyszłych duchownych

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kim był bakałarz?

  answer choices

  nauczyciel uczący w szkołach parafialnych

  wykładowca na uniwersytecie

  osoba przepisująca księgi

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Gdzie pojawiło się pierwsze zdanie w języku polskim?

  answer choices

  w "Bogurodzicy"

  w "Kronice polskiej"

  w "Psałterzu floriańskim"

  w "Księdze henrykowskiej"

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Który z kronikarzy napisał 12-tomowe dzieło poświęcone historii Polski?

  answer choices

  Gall Anonim

  Wincenty Kadłubek

  Janko z Czarnkowa

  Jan Długosz

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Za rządów którego polskiego władcy kronikę spisał Wincenty Kadłubek?

  answer choices

  Bolesława II Śmiałego

  Bolesława III Krzywoustego

  Kazimierza III Wielkiego

  Władysława Jagiełły

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Która świątynia została wzniesiona w stylu romańskim?

  answer choices

  kościół Mariacki w Gdańsku

  kościół Mariacki w Krakowie

  kolegiata w Tumie

  katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

 • Question 9
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Kim był Wit Stwosz?

  answer choices

  architektem pochodzącym z Polski

  rzeźbiarzem z Norymbergi

  malarzem z Moguncji

  rzeźbiarzem pochodzącym z Krakowa

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game