13. Rzym - od królestwa do cesarstwa
10 months ago
kiepski
Save
Edit
Start a multiplayer game
Play LiveLive
Assign HW
Solo Practice
Practice
Preview (8 questions)Show answers
 • Question 1
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Podstawowy podział społeczeństwa w okresie monarchii w Rzymie to:

  answer choices

  ekwici i nobilowie

  patrycjusze i proletariusze

  patrycjusze i plebejusze

  nobilowie i patrycjusze

 • Question 2
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Ostatnim królem Rzymu był:

  answer choices

  Tarkwiniusz Pyszny

  Romulus

  Juliusz Cezar

  Oktawian August

 • Question 3
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W 494 r. p.n.e. utworzono urząd

  answer choices

  cenzora

  konsula

  trybuna ludowego

  dyktatora

 • Question 4
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Do zadań konsulów nie należało:

  answer choices

  sprawowanie najwyższej władzy

  przygotowanie listy senatorów

  dowodzenie armią w czasie wojny

  zwoływanie posiedzeń senatu

 • Question 5
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Łacińskie określenie instrumentum vocale odnosiło się do

  answer choices

  ekwitów

  niewolników

  chłopów

  plebejuszy

 • Question 6
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  W skład I triumwiratu nie wszedł

  answer choices

  Juliusz Cezar

  Gnejusz Pompejusz

  Marek Lepidus

  Marek Krassus

 • Question 7
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  Do decydującej bitwy pomiędzy Oktawianem Augustem a Markiem Antoniuszem doszło pod:

  answer choices

  Rubikonem

  Filippi

  Kapuą

  Akcjum

 • Question 8
  30 seconds
  Report an issue
  Q.

  System rządów wprowadzony przez Oktawiana Augusta nosił nazwę:

  answer choices

  cesarstwa

  komedii republiki

  pryncypatu

  dyktatury

Report an issue
Why show ads?
Report Ad
Join a game