พิกัดน่ารู้
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  จากภาพเส้นในแนวนอนได้แก่ตำแหน่งใด

  answer choices

  แกน X

  แกน Y

  แกน x y

  แกน x x

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดคือแกน Y

  answer choices

  เส้นในแนวนอน

  เส้นในแนวตั้ง

  เส้นทะแยงมุม

  เส้นด้านบนสุด

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  จากภาพจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำแหน่งใด

  answer choices

  (X:0,Y:180)

  (X:240,Y:0)

  (X:0,Y:0)

  (X:-240,Y:0)

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  ตำแหน่ง (X:100,Y:100) อยู่ในตำแหน่งช่องสี่เหลี่ยมใด

  answer choices

  สีฟ้า

  สีเขียว

  สีส้ม

  สีเหลือง

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  ตำแหน่ง (X:-100,Y:100) อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมใด

  answer choices

  สีส้ม

  สีฟ้า

  สีเหลือง

  สีเขียว

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  ตำแหน่ง (X:100,Y:180) อยู่ในตำแหน่งช่องสี่เหลี่ยมใด

  answer choices

  สีส้ม

  สีฟ้า

  สีเขียว

  สีเหลือง

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  ตำแหน่ง (X:200,Y:-100) อยู่ในตำแหน่งช่องสี่เหลี่ยมใด

  answer choices

  สีเหลือง

  สีฟ้า

  สีเขียว

  สีส้ม

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  ตำแหน่ง (X:0,Y:-100) อยู่ในตำแหน่งใด

  answer choices

  เส้นแบ่งกลางด้านบน

  เส้นแบ่งกลางด้านล่าง

  ช่องสี่เหลี่ยมสีส้ม

  ช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้า

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  ตำแหน่ง (X:-240,Y:100) อยู่ในตำแหน่งใด

  answer choices

  สีส้ม

  สีเขียว

  สีฟ้า

  สีเหลือง

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  ตำแหน่ง (X:100,Y:-180) อยู่ในตำแหน่งใด

  answer choices

  สีฟ้า

  สีส้ม

  สีเหลือง

  สีเขียว

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือตำแหน่งในข้อใด

  answer choices

  (X:100,Y:-100)

  (X:10,Y:100)

  (X:100,Y:100)

  (X:100,Y:200)

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:0,Y:180)

  (X:0,Y:-100)

  (X:100,Y:-100)

  (X:100,Y:0)

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:100,Y:100)

  (X:10,Y:-100)

  (X:100,Y:0)

  (X:-100,Y:100)

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:0,Y:0)

  (X:100,Y:0)

  (X:100,Y:-100)

  (X:-100,Y:-100)

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:200,Y:180)

  (X:180,Y:180)

  (X:100,Y:100)

  (X:180,Y:0)

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:0,Y:0)

  (X:200,Y:180)

  (X:100,Y:100)

  (X:1,Y:0)

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:100,Y:200)

  (X:100,Y:10)

  (X:100,Y:100)

  (X:100,Y:-100)

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:100,Y:0)

  (X:0,Y:100)

  (X:100,Y:0)

  (X:200,Y:100)

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:0,Y:0)

  (X:10,Y:0)

  (X:9,Y:10)

  (X:100,Y:0)

 • Question 20
  30 seconds
  Q.

  จุดสีแดงคือข้อใด

  answer choices

  (X:100,Y:200),(X:0,Y:0)

  (X:10,Y:10),(X:200,Y:100)

  (X:0,Y:0),(X:180,Y:100)

  (X:-100,Y:100),(X:-200,Y:-100)

Report Quiz
Join a game