8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (หลังเรียน)
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  ข้อใดเป็นการจัดวางรูปภาพแบบซ่อนรูปไว้ด้านหลังข้อความ

  answer choices

  Behind text

  Square

  Through

  Top and bottom

  In Line with Text

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  การปรับเปลี่ยนขนาดรูปภาพเมื่อวางเมาส์ที่มุมของรูป เคอร์เซอร์ของเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรใด

  answer choices

  ลูกศรหัวชนกัน

  ลูกศรตัวไอ

  ลูกศรหัวเดียว

  ลูกศร 2 หัว

  ลูกศรสี่หัวเป็นวงกลม

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  การปรับแต่งรูปภาพเพิ่มเติมต้องคลิกที่ใด

  answer choices

  คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Format Picture

  คลิกขวาที่รูปภาพ เลือก Change Picture

  ดับเบิ้ลคลิกซ้ายที่รูปภาพ

  ดับเบิ้ลคลิกขวาที่รูปภาพ

  คลิกที่แท็บ Design

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  การแทรกสัญลักษณ์พิเศษต้องเลือกลูกศรใต้คำสั่งใด

  answer choices

  Equation

  Symbol

  WordArt

  Shape

  Bookmark

 • Question 5
  20 seconds
  Q.

  การใส่ Watermark ลงในเอกสารให้คลิกที่แท็บใด

  answer choices

  Tab Home

  Tab Insert

  Tab Page Layout

  Tab View

  Tab File

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  การใส่เส้นขอบเอกสาร จะปรากฏหน้าต่างใด

  answer choices

  Picture Styles

  Format Picture

  Symbol

  Borders & Shading

  Chart

 • Question 7
  20 seconds
  Q.

  การแทรกอักษรศิลป์ลงในเอกสาร เลือกข้อใด

  answer choices
 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  จากภาพ รูปแบบ WordArt ใช้คำสั่ง Text Effects ใดในการสร้าง

  answer choices

  Shadow

  Reflection

  Glow

  Bevel

  Transform

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  จากรูป ใช้คำสั่ง Insert ตามข้อใด

  answer choices

  Picture

  Shapes

  Clip Art

  SmartArt

  Chart

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  การทำหนังสือตัวแรกให้ใหญ่กว่าตัวอื่น เป็นการใช้คำสั่งตามข้อใด

  answer choices

  Symbol

  WordArt

  Clip Art

  Drop Cap

  Chart

Report Quiz
Join a game