แบบทดสอบ เรื่องวงดนตรีสากล ม.5
4 months ago
thanapholmusic
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  วงแชมเบอร์มิวสิก (Chamber Music) ตามรูปภาพมีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ดูโอ (Duo)

  ทรีโอ (Trio)

  ควอเตท (Quartet)

  ควินเตท (Quintet)

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  วงแชมเบอร์มิวสิก (Chamber Music) ตามรูปภาพมีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  ดูโอ (Duo)

  ทรีโอ (Trio)

  ควอเตท (Quartet)

  ควินเตท (Quintet)

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  วงแชมเบอร์มิวสิก (Chamber Music) ตามรูปภาพมีชื่อเรียกว่าอะไร

  answer choices

  เซกซ์เตท (Sextet)

  เซปเตท (Septet)

  ควอเตท (Quartet)

  ออกเตท (Octet)

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  วงดุริยางค์ (Orchestra) มีผู้บรรเลงน้อยที่สุด กี่คน

  answer choices

  ผู้บรรเลง 40-60 คน

  ผู้บรรเลง 60-80 คน

  ผู้บรรเลง 80-100 คน

  ผู้บรรเลง 100 คน

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  วงดุริยางค์ (Orchestra) ประกอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดใดบ้าง

  answer choices

  ดีด สี ตี เป่า

  ดีด สี

  ตี เป่า

  ดีด สี ตี เป่า ลิ้มนิ้ว

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  วงดนตรีตามรูปภาพ คือวงดนตรีชนิดใด

  answer choices

  วงแตรวง

  วงดนตรีไทย

  วงไทบ้าน

  วงดนตรีประยุค

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  วงดนตรีตามรูปภาพ คือวงดนตรีชนิดใด

  answer choices

  วงแตรวง

  โยธวาทิต

  วงซิมโฟนิคแบนด์

  วงเครื่องเป่า

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  วงบอดี้สแลม (Bodyslam) จัดเป็นวงดนตรีสากลประเภทใด

  answer choices

  วงสตริง (String)

  วงชาโดว์ (Shadow)

  วงแบนด์ (Band)

  วงสตริงคอมโบ (String Combo)

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  วงโฟล์คซอง (Folksong) หมายถึงอะไร

  answer choices

  วงดนตรีที่มีผู้บรรเลง กีต้าร์กับร้อง

  เป็นวงดนตรีที่มีผู้บรรเลงตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

  เป็นเพลงของชาวบ้านที่แต่งขึ้น

  ถูกทุกข้อ

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  วงดนตรีในข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในวง วงแบนด์ (Band)

  answer choices

  วงซิมโฟนิคแบนด์

  วงมาร์ชชิ่งแบนด์

  วงโยธวาทิต

  วงชาโดว์

Report Quiz
Join a game