คณิตศาสตร์
4 months ago
namhwan25_02451
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

  answer choices

  41

  43

  49

  53

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  35 x 32

  answer choices

  310

  37

  35

  32

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดไม่ใช่ตัวประกอบของ 6

  answer choices

  1

  2

  3

  4

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  5 + 8 x 2 - 4

  answer choices

  -11

  17

  22

  23

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดคือ ห.ร.ม. ของ 10 และ 15

  answer choices

  1

  3

  5

  7

 • Question 6
  10 seconds
  Q.

  52k=156

  answer choices

  k=1

  k=2

  k=3

  k=4

 • Question 7
  10 seconds
  Q.

  80+82 เท่ากับข้อใด

  answer choices

  64

  65

  66

  67

 • Question 8
  10 seconds
  Q.

  ข้อใดคือ ค.ร.น. ของ 4 และ 6

  answer choices

  10

  12

  24

  30

 • Question 9
  10 seconds
  Q.

  45-k=23

  answer choices

  k=22

  k=23

  k=24

  k=25

 • Question 10
  10 seconds
  Q.

  12 เท่ากับข้อใด

  answer choices

  0

  1

  2

  3

Report Quiz
Join a game