Teza clasa a V -a - semestrul al II -lea , an școlar 2018-2019
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Simplificați fracția încât să obțineți o fracție ireductibilă: 12/15=.

  answer choices

  4/5

  3/5

  1

  5/4

 • Question 2
  180 seconds
  Q.

  Diferența numerelor 12,8 și 3,25 este

  answer choices

  9.17

  9,55

  1,97

  9,45

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Transformați în număr zecimal fracția ordinară: 37/100

  answer choices

  3,7

  37

  0,37

  0,037

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  3504,16 cm = ..................... dam

  answer choices

  3,50416

  35,0416

  350,416

  0,350416

 • Question 5
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: 34º14’20” + 18º25’9”=

  answer choices

  53040'110''

  530

  52040' 10''

  52039' 29''

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Perimetrul unui pătrat cu latura de 1,3 cm este :

  answer choices

  5,2 cm

  1,69 cm

  3,9

  2,6

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  {[ 2⋅ ( 3,75 + 0,25 ) + 0,6 ⋅3,5 ] - 65,9870 } : 0,7 =

  answer choices

  13

  2,6

  1,3

  7

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  Ionel vrea să cumpere de la librărie 5 caiete de matematică cu prețul 2,4 lei bucata și 6 caiete dictando cu prețul 3,2 lei bucata. Ce rest primește dacă plătește cu o bancnotă de 100 lei?

  answer choices

  70

  68,8

  10

  69

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Fie unghiul ABC cu măsura de 1200

  Care sunt laturile și vârful acestui unghi și stabiliți ce fel de unghi este?

  answer choices

  AB, BC - laturile și vârful B , este unghi obtuz

  AB, AC laturile și vârful A, și este unghi obtuz

  AB, BC - laturile și vârful B , este unghi ascuțit

  AB,AC - laturile și vârful B , este unghi obtuz

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Fie punctele M, N și P coliniare în această ordine. Dacă A este mijlocul segmentului NP și MP=9cm și NP=4cm determinați lungimile segmentelor MN, MA și AP.

  answer choices

  MN = 5 cm, MA = 9 cm și AP = 2 cm

  MN = 5 cm, MA = 7 cm și AP = 2 cm

  MN = 13cm, MA = 7 cm și AP = 2 cm

  MN = 5 cm, MA = 9 cm și AP = 2 cm

Report Quiz
Join a game