TEZA SEMESTRUL II
4 months ago
costeldudau_24438
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
20 QuestionsShow answers
 • Question 1
  180 seconds
  Q.

  Un triunghi cu două laturi congruente se numește:

  answer choices

  dreptunghic

  echilateral

  isoscel

  scalen

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Fiecare din cele 3 unghiri ale unui triunghi echilateral are măsura egală cu

  answer choices

  180o

  90o

  60o

  45o

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Unghiurile de la bază ale unui triunghi isoscel sunt

  answer choices

  drepte

  congruente

  obtuze

  cu masura de 45o

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Perimetrul triunghiului echilateral cu lungimea laturii de 7 cm este egal cu

  answer choices

  14 cm

  21 cm

  7 cm

  49 cm

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Fie ABC un triunghi în care ∢B≡∢C. Dacă AC=8 cm și PABC=23 cm, atunci lungimea laturii BC este

  answer choices

  8 cm

  7 cm

  7,5 cm

  15 cm

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Un triunghi dreptunghic ABC are unghiul drept în A și BC=10 cm. Lungimea medianei duse din vârful A este egala cu:

  answer choices

  5 cm

  4 cm

  10 cm

  20 cm

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Opusul numărului rațional -3,14 este

  answer choices

  3,14

  14,3

  4,13

  -3,14

 • Question 8
  180 seconds
  Q.

  Câte fracții ireductibile de forma de mai sus există?

  answer choices

  4

  6

  5

  7

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului este

  answer choices

  5/8

  4/6

  1/8

  4/8

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  Unghiul C al unui triunghi ABC, în care unghiul A=50o și unghiul B=70o, are măsura de :

  answer choices

  70o

  60o

  80o

  90o

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  Un triunghi dreptunghic are un unghi ascuțit cu măsura de 42o. Măsura celuilalt unghi ascuțit este de :

  answer choices

  58o

  48o

  138o

  42o

 • Question 12
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul ascuțitunghic ABC construim înălțimea AD, D∈BC. Dacă ∢B=51o și ∢C=37o atunci:

  answer choices

  ∢BAD=39o și ∢CAD=53o

  ∢BAD=51o și ∢CAD=37o

  ∢BAD=129o și ∢CAD=143o

  ∢BAD=90o și ∢CAD=53o

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 6+(-23) este:

  answer choices

  17

  -29

  29

  -17

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului -8-(-22) este:

  answer choices

  30

  -30

  14

  -14

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului -3⋅(-2)⋅4 este:

  answer choices

  24

  -24

  20

  32

 • Question 16
  180 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (-2)3+32 este:

  answer choices

  1

  17

  -1

  3

 • Question 17
  180 seconds
  Q.

  Ieri temperatura a fost de –8o C, iar astăzi este de 3o C. Cu cât a crescut temperatura astăzi faţă de cea de ieri?

  answer choices

  5o

  11o

  3o

  -11o

 • Question 18
  180 seconds
  Q.

  Opusul numărului a=1-3+5-7+.......+105 este:

  answer choices

  3

  53

  -3

  -207

 • Question 19
  120 seconds
  Q.

  Alegeți criteriul, dacă există, conform căruia următoarele triunghiuri sunt congruente.

  answer choices

  LLL

  ULU

  LUL

  Nu există

 • Question 20
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul ABC, AM mediană cu M∈BC și BM=3,8 cm. Lungimea laturii BC este:

  answer choices

  76 cm

  3,8 cm

  6,6 cm

  7,6 cm

Report Quiz
Join a game