Teza pe semestrul al II lea la clasa a VII a
4 months ago
carmenbuta
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului ( x + 1)2 este …:

  answer choices

  x2 +1

  x2+2x+1

  2x+1

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Calculând ( 2x + 3) ( 2x – 3 ) se obţine …

  answer choices

  4x2-9

  2x2-9

  4x2+9

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Înălţimea dusă din vârful unghiului drept este …

  answer choices

  jumătate din ipotenuză

  semiprodusul catetelor

  produsul catetelor raportat la ipotenuză

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Ipotenuza unui triunghi dreptunghi cu catetele de 12 cm şi 16 cm este …

  answer choices

  20 cm

  28 cm

  4√̅7 cm

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Soluţiile în Z ale ecuaţiei | x | = 1 sunt …

  answer choices

  { 1 }

  { -1 }

  { 1, -1 }

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul dreptunghic ΔABC, m (< A ) = 90º, AB = 12 cm , AD înălţime, iar BD = 8 cm . Aflaţi pe BC.

  answer choices

  26 cm

  18 cm

  24 cm

 • Question 7
  180 seconds
  Q.

  În triunghiul dreptunghic ΔABC, m (< A ) = 90º, AB = 12 cm , AD înălţime, iar BD = 8 cm . Aflaţi pe AC

  answer choices

  6√̅5 cm

  4√̅1̅3̅ ̅ cm

  4√̅1̅7̅ cm

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Aria unui triunghi echilateral de latură 2 cm este …

  answer choices

  6√̅3̅ cm2

  1,5 cm2

  √̅3̅ cm2

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Într-un triunghi dreptunghic sinusul unui unghi este raportul dintre …

  answer choices

  cateta alăturată / ipotenuză

  cateta opusă / ipotenuză

  cateta opusă / cateta alăturată

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Descompunerea în factori pentru x2 - 5x + 6 este …

  answer choices

  ( x - 2 )(x - 3 )

  ( x - 2 )(x + 3 )

  ( x + 2 )(x + 3 )

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Calculând expresia ( x + 1 )2 – 2( x +1 ) ( x - 2 ) + ( x – 2 )2 se obţine …

  answer choices

  ( 2x - 3 )2

  9

  ( 2x + 3 )2

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Triunghiul ΔABC este înscris în cerc și laturile sale determină arcele AB, BC şi AC, cu măsurile de 140º, respectiv 120º. Care este m ( < A ) ?

  answer choices

  60º

  120º

  90º

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Triunghiul ΔABC este înscris în cerc și laturile sale determină arcele AB, BC şi AC, cu măsurile de 140º, respectiv 120º. Care este m ( < B ) ?

  answer choices

  70º

  60º

  50º

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  O coardă [CD] este perpendiculară pe diametrul [AB] al cercului cu centrul în O. Cele două segmente determinate pe diametru sunt de 8 cm şi respective 2 cm.

  Aflaţi lungimea coardei [CD].

  answer choices

  6 cm

  8 cm

  12 cm

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  1. O coardă CD este perpendiculară pe diametrul AB al cercului cu centrul în O. Cele două segmente determinate pe diametru sunt de 8 cm şi respective 2 cm. Aflaţi aria patrulaterului ADBC.

  answer choices

  40 cm2

  30 cm2

  60 cm2

Report Quiz
Join a game