Evaluare sumativă clasa a VII-a
5 months ago
costin
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  1. O substanță din alimentația zilnică este:

  answer choices

  clorura de sodiu

  acid clorhidric

  carbonat de calciu

  sodă caustică

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  Substanța cea mai răspândită de pe Pământ este ...

  answer choices

  aluminiul

  fierul

  hidrogenul

  oxigenul

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Fenomenul chimic este ...

  answer choices

  dizolvarea

  ruginirea

  topirea

  fierberea

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Culoarea este ...

  answer choices

  o proprietate fizică

  o proprietate chimică

  un fenomen fizic

  un fenomen chimic

 • Question 5
  120 seconds
  Q.

  Soluția de apă cu sare se numește...

  answer choices

  piatră vânătă

  tinctură de iod

  saramură

  oțet

 • Question 6
  120 seconds
  Q.

  Ca să reușești să separi sulf de pilitură de fier ai nevoie de ..

  answer choices

  un coleg descurcăreț

  o eprubetă

  un cilindru gradat

  un magnet

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Un element din perioada 4 va avea...

  answer choices

  4e pe ultimul strat

  4 straturi electronice în înveliș

  4 e în nucleu

  4 valențe

 • Question 8
  120 seconds
  Q.

  Halogenii (grupa VII A) au valența ...

  answer choices

  II

  I

  III

  IV

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Substanțele care se obțin din reacție se numesc

  answer choices

  reactanți

  coeficienți

  indici

  produși de reacție

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Reacția 2H2 + O2 = 2 H2O este o reacție de ...

  answer choices

  descompunere

  combinare

  substituție

  schimb

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Formula chimică a apei este ...

  answer choices

  HO2

  OH2

  H2O

  O2H

 • Question 12
  120 seconds
  Q.

  Formula chimică reprezintă scrierea prescurtată a ...

  answer choices

  unui atom

  a unui ion

  a unei molecule

  a unui izotop

 • Question 13
  120 seconds
  Q.

  1. Elementul chimic sodiu se simbolizează cu...


  answer choices

  N

  So

  S

  Na

 • Question 14
  120 seconds
  Q.

  1. Elementul chimic 147N are :

  answer choices

  14p, 14 n

  7p, 14 n

  7p, 7n

  7p, 14e

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Prin cedare de electroni, din atomi de metal, se obțin ....

  answer choices

  ioni negativi

  electroni

  ioni pozitivi

  neutroni

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  Moleculele diatomice au ...

  answer choices

  3 atomi

  4 atomi

  2 atomi

  1 atom

 • Question 17
  120 seconds
  Q.

  O reacție lentă este ...

  answer choices

  arderea cărbunilor

  neutralizarea acizilor cu baze

  coclirea cuprului

  descompunerea termică a carbonaților în prezență de catalizatori

 • Question 18
  120 seconds
  Q.

  O substanță indispensabilă vieții (fără de care nu poți trăi) este ...

  answer choices

  apa

  Cola

  sarea

  zahărul

Report Quiz
Join a game