pencil-icon
Build your own quiz

Chemistry

7th

grade

Image

Reacții chimice

1.3K
plays

10 questions

Show Answers
See Preview
 • 1. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Substanțele care se obțin din reacție se numesc

  reactanți

  coeficienți

  indici

  produși de reacție

 • 2. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  O reacție lentă este ...

  arderea cărbunilor

  neutralizarea acizilor cu baze

  coclirea cuprului

  descompunerea termică a carbonaților în prezență de catalizatori

 • 3. Multiple Choice
  30 seconds
  1 pt

  Reacția 2H2 + O2 = 2 H2O este o reacție de ...

  descompunere

  combinare

  substuție

  schimb

 • Answer choices
  Tags
  Answer choices
  Tags

  Explore all questions with a free account

  Already have an account?