TEZĂ- CLASA a VII-a sem II
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
15 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (x+1)2 este:

  answer choices

  x2+1

  x2+2x+1

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  În triunghiul dreptunghic ABC (m∡A=900), se cunosc AB=3 cm și BC=5 cm.Atunci sinusul unghiului ACB este egal cu:

  answer choices

  3/5

  5/3

  1

  3,5

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului :(x+3)2− 6x−9 este:

  answer choices

  x2

  x2 − 9

  x2 +6x

  6x+9

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  În triunghiul ABC (m∢A=900) AB=4 cm și AC =6cm. Atunci tgB are valoarea:

  answer choices

  10

  2/3

  1/4

  1/6

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Un romb ABCD are AC=12 cm și BD=10cm. Aria rombului ABCD este egală cu:

  answer choices

  120 cm2

  30 cm2

  60 cm2

  40 cm2

 • Question 6
  900 seconds
  Q.

  Un triunghi ABC, m(∢A)=1050,m(∢C)=450, iar AD⊥ BC, D∈(BC).Știind că AD=12 cm.Măsura laturii BC este de:

  answer choices

  24√3cm

  (12+12√3)cm

  24cm

  12√2

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Perimetrul unui pătrat este de 24 cm.Aria pătratului este de:

  answer choices

  36 cm2

  12 cm2

  16 cm2

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Descompunerea în factori a expresiei: 9x2−4y2 este:

  answer choices

  3x2 − 2y2

  (3x− 2y)2

  (3x− 2y)(3x+ 2y)

  3x2+2y2

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Aria unui trapez isoscel cu un unghi de 600 și bazele de 6cm, respectiv 8 cm, este egală cu:

  answer choices

  9 cm2

  14 cm2

  7√3 cm2

  7 cm2

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului:(2x-3)2−(x-2)2+3(x−1)(x+1)−x(3−x) , este:

  answer choices

  7x2−11x−8

  10x+5

  5x2-x+10

  7x2−11x+10

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Soluția număr natural a ecuației: 3x2= 27 este:

  answer choices

  − 3

  √3

  3

  √24

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Un trapez are bazele de lungime 11 cm, respectiv 9 cm.Linia mijlocie a trapezului are lungimea egală cu:

  answer choices

  12 cm

  10 cm

  20 cm

  2 cm

 • Question 13
  300 seconds
  Q.

  Un dreptunghi are lungimea de 12 cm și lățimea egală cu un sfert din lungime.Aria dreptunghiului este de:

  answer choices

  30 cm

  15 cm

  32 cm

  19 cm

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Soluția ecuației 2x−3=−3, este:

  answer choices

  0

  −3

  −2

  1

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: (2x+3)2 -4x2

  answer choices

  2x2

  6x+9

  2x2 + 9

  12x+9

Report Quiz
Join a game