Recapitulare teza cl.a VIII-a Sem II
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
12 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (-34) : (+17) - (+2) este egal cu

  answer choices

  -4

  +4

  0

 • Question 2
  120 seconds
  Q.

  După o ieftinire cu 7%, prețul unui televizor care costa 440 lei, va fi de

  answer choices

  409,2

  409

  449

  30,8

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Un cub cu suma muchiilor de 96 cm, are aria totală de

  answer choices

  256 cm2

  64 cm2

  384 cm2

  32 cm2

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Cele două soluții ale ecuației 2x2 + 7x -15 sunt

  answer choices

  -5

  +5

  2/3

  3/2

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Aria laterală a unui paralelipiped cu laturile de 6 cm, 5 cm și 4 cm este

  answer choices

  88 cm2

  44 cm2

  22 cm2

  176 cm2

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Aria totală a unui tetraedru regulat cu latura de 12 cm este de

  answer choices

  36 cm2

  36 cm

  144√3 cm2

  108√3 cm2

 • Question 7
  900 seconds
  Q.

  Tangenta unghiului format de graficul funcției f(x) = 2x+5 cu axa OY este

  answer choices

  1/2

  2

  5

  2,5

 • Question 8
  900 seconds
  Q.

  Mai mulți elevi vor să cumpere împreună materiale pentru un proiect școlar. Dacă fiecare elev contribuie cu câte 20 de lei, mai sunt necesari 20 de lei pentru cumpărarea materialelor, iar dacă fiecare contribuie cu câte 25 de lei, rămân 5 lei după cumpărarea materialelor.Determinați suma necesară pentru cumpărarea materialelor.

  answer choices

  120 de lei

  240 de lei

  140 de lei

  100 de lei

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Rezolvând corect calculul

  (x - 2y -3)2 - (x-2y)2 - 35

  answer choices

  +6x+12y-35

  -6x+12y-26

  -6x-12y+35

  6x+12y+26

 • Question 10
  900 seconds
  Q.

  Fie dreptunghiul ABCD cu AD =12cm şi AC = 20cm. Punctul M este la mijlocul laturii AD , iar punctul N se află pe latura CD astfel încât DN = 4cm, conform figurii alăturate. Raportul dintre aria triunghiului DMN și aria triunghiului ABM este de

  answer choices

  1/2

  1/4

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  O piramidă patrulateră regulată VABCD cu VA = AB =12cm, are volumul de

  answer choices

  288√2 cm3

  144√2 cm3

  288√3 cm3

  144√3 cm3

 • Question 12
  900 seconds
  Q.

  O piramidă patrulateră regulată VABCD cu VA = AB =12cm are punctul M la mijlocul muchiei VA și AC ∩ BD ={O}.Măsura unghiului dintre OM și AB este de

  answer choices

  300

  600

  450

  900

Report Quiz
Join a game