Recapitulare Teza cl. a VI-a Sem II
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Dintre numerele -307și -317 mai mare este

  answer choices

  -307

  -317

 • Question 2
  45 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (-8) +11 este

  answer choices

  +3

  -3

  +19

  -19

 • Question 3
  45 seconds
  Q.

  Soluția ecuației x + 5 = - 14 este

  answer choices

  -9

  +9

  -19

  -11

 • Question 4
  45 seconds
  Q.

  Dacă perimetrul unui triunghi echilateral este egal cu 123 cm, latura acestui triunghi este egală cu

  answer choices

  62cm

  31cm

  41cm

  40cm

 • Question 5
  45 seconds
  Q.

  Mediana unui triunghi

  answer choices

  este segmentul determinat de un vârf al triunghiului și mijlocul laturii opuse

  este perpendiculara dusă dintr-un vârf al triunghiului pe latura opusă

  împarte unghiul unui triunghi în două unghiuri congruente

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Măsura unghiului ∢ C al triunghiului ABC, în care ∢A=340 și ∢B=∢430 este

  answer choices

  1000

  1100

  670

  1030

 • Question 7
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (-240) : (-5) : (+4) - (-6+11-7+24) +(-3)2 este

  answer choices

  -23

  +23

  -1

  +1

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  30% din 150 este

  answer choices

  300

  15

  150

  45

 • Question 9
  120 seconds
  Q.

  Dacă 11 cărți costă 143 lei , 5 cărți de același fel costă

  answer choices

  65

  55

  60

  50

 • Question 10
  120 seconds
  Q.

  În triunghiul isoscel ABC cu AB=AC=10 cm, mediatoarea laturii AB intersectează BC în M. Dacă perimetrul Δ ABM este 36, atunci latura BM are lungimea de

  answer choices

  13 cm

  10 cm

  18 cm

  20 cm

Report Quiz
Join a game