Czasy Kazimierza Wielkiego
5 months ago
romtub
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
22 QuestionsShow answers
 • Question 1
  10 seconds
  Q.

  Po śmierci Władysława Łokietka jego następcą na tronie Polski został jego ... .

  answer choices

  pasierb

  syn

  brat

  kuzyn

 • Question 2
  10 seconds
  Q.

  Władca Polski rządzący po Łokietku miał on na imię... .

  answer choices

  Witold

  Bolesław

  Lech

  Kazimierz

 • Question 3
  10 seconds
  Q.

  Przez potomnych Kazimierz został nazwany... .

  answer choices

  Szlachetnym

  Wielkim

  Szczodrym

  Odnowicielem

 • Question 4
  10 seconds
  Q.

  Koronacja Kazimierza Wielkiego odbyła się w roku.. .

  answer choices

  1335

  1334

  1333

  1336

 • Question 5
  10 seconds
  Q.

  Państwo , które odziedziczył Kazimierz było w trudnym położeniu. Król czeski ... Luksemburski - jako dziedzic Wacława II uważał się za następcę polskiego tronu i panował nad Śląskiem.

  answer choices

  Piotr

  Wilhelm

  Jędrzej

  Jan

 • Question 6
  10 seconds
  Q.

  By uniknąć wojny z Czechami Kazimierz musiał ... .

  answer choices

  zrzec się praw do Wielkopolski

  zrzec się praw do Śląska

  zawrzeć z nim sojusz

  wyrzec się chrześcijaństwa

 • Question 7
  10 seconds
  Q.

  By uniknąć zagrożenia ze strony Krzyżaków Kazimierz podpisał z nimi pokój w 1343 roku w ... .

  answer choices

  Kaliszu

  Toruniu

  Krakowie

  Gnieźnie

 • Question 8
  10 seconds
  Q.

  Na mocy zawartego przez Kazimierza pokoju z Krzyżakami ...

  answer choices

  zakon zapłacił Polsce duże odszkodowanie

  zakon zwrócił Polsce Kujawy i Ziemię Dobrzyńską

  Polska zapłaciła Krzyżakom duże odszkodowanie

  oba kraje zawarły sojusz

 • Question 9
  10 seconds
  Q.

  Na mocy pokoju z Krzyżakami Polska ...

  answer choices

  powiększyła swoje terytorium

  odzyskała Pomorze Gdańskie

  zgodziła się by zakon mógł zatrzymać Pomorze Gdańskie

  odebrała hołd od zakonu krzyżackiego

 • Question 10
  10 seconds
  Q.

  Brak zagrożenia ze strony Czechów i Krzyżaków umożliwił Kazimierzowi przyłączenie do Polski Rusi ... .

  answer choices

  Czerwonej

  Kijowskiej

  Halickiej

  Zakarpackiej

 • Question 11
  10 seconds
  Q.

  W ciągu 37 lat panowania Kazimierza powierzchnia Królestwa Polskiego ... .

  answer choices

  pozostała bez zmian

  zwiększyła się ponad trzykrotnie

  zwiększyła się ponad dwukrotnie

  znacznie się zmniejszyła

 • Question 12
  10 seconds
  Q.

  Podczas rządów Kazimierza Wielkiego został zbudowany w ... pierwszy na ziemiach polskich uniwersytet .

  answer choices

  Gdańsku

  Gnieźnie

  Warszawie

  Krakowie

 • Question 13
  10 seconds
  Q.

  Kazimierz Wielki zadbał też o bezpieczeństwo kupców ... .

  answer choices

  na rynkach miast

  na szlakach handlowych

  podczas pobytu na jego dworze

  podczas transakcji handlowych

 • Question 14
  20 seconds
  Q.

  Zaznacz inne reformy przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego :

  answer choices

  kazał ujednolicić i spisać prawo

  wprowadził nowe metody uprawy ziemi

  nadał liczne przywileje chłopom

  nadał liczne przywileje mieszczanom

 • Question 15
  20 seconds
  Q.

  Zaznacz inne reformy przeprowadzone przez Kazimierza Wielkiego :

  answer choices

  zbudował wiele zamków na granicach Polski

  zbudował uniwersytet w Warszawie

  uporządkował zasady dotyczące wydobycia soli (zyski z jej sprzedaży trafiały do królewskiego skarbca)

  obniżył ludności podatki

 • Question 16
  20 seconds
  Q.

  Zaznacz reformy , które wprowadził w Polsce Kazimierz Wielki :

  answer choices

  sprowadził na ziemie polskie osadników z Europy Wschodniej

  doprowadził do zbudowania około stu nowych miast

  doprowadził do zbudowania około dwustu nowych miast

  sprowadził na ziemie polskie osadników z Europy Zachodniej

 • Question 17
  10 seconds
  Q.

  Do dziś mówi się , że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił ...".

  answer choices

  żelazną

  murowaną

  słomianą

  wapienną

 • Question 18
  10 seconds
  Q.

  Zamki wzniesione przez Kazimierza w trudno dostępnych miejscach, najczęściej na wysokich skałach, nazywane są ... gniazdami .

  answer choices

  kukułczymi

  bocianimi

  orlimi

  sowimi

 • Question 19
  10 seconds
  Q.

  Pierwsza w Polsce szkoła wyższa została zbudowana z inicjatywy Kazimierza Wielkiego w roku ... .

  answer choices

  1355

  1360

  1364

  1366

 • Question 20
  20 seconds
  Q.

  Pierwszy polski uniwersytet kształcił wówczas:

  answer choices

  lekarzy

  geodetów

  prawników

  dyplomatów

  malarzy

 • Question 21
  10 seconds
  Q.

  Potwierdzeniem wysokiej pozycji Kazimierza Wielkiego w ówczesnej Europie jest wizyta u niego na zjeździe w Krakowie w .... roku wielu władców .

  answer choices

  1363

  1364

  1365

  1366

 • Question 22
  10 seconds
  Q.

  Z okazji zjazdu monarchów w Krakowie bogaty mieszczanin Mikołaj ... zorganizował wielką ucztę dla wszystkich uczestników.

  answer choices

  Wawrzynek

  Wieczorek

  Wierzanek

  Wierzynek

Report Quiz
Join a game