AP
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
10 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Ang Pilipinas ay matatagpuan sa __________.

  answer choices

  Timog Asya

  Silangang Asya

  Kanlurang Asya

  Timog Kanlurang Asya

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Ang anyong tubig na nasa timog bahagi ng Pilipinas ay ang ____________.

  answer choices

  Bashi Channel

  Dagat Celebes

  Karagatang Pasipiko

  Dagat Kanlurang Pilipinas

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Ang direksiyon ng Vietnam mula Pilipinas ay nasa gawing _______

  answer choices

  Hilaga

  Silangan

  Timog

  Kanluran

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Ang pinakamalapit na bansa sa hilaga ng Pilipinas ay ang ______.

  answer choices

  China

  Japan

  Taiwan

  Hongkong

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Ang pinakamalayong bansa mula sa kanluran ng Pilipinas ay ang _________.

  answer choices

  Laos

  THAILAND

  Myanmar

  Cambodia

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Alin ang bahaging tubig na nasa gawing hilaga ng bansa?

  answer choices

  Dagat Celebes

  Bashi Channel

  Karagatang Pasipiko

  Dagat Kanlurang Pilipinas

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Alin sa sumusunod ang naglalarawan ng pagiging insular ng bansang Pilipinas?

  answer choices

  Ito ay napapaligiran ng mga dagat at karagatan.

  Ito ay napapaligiran ng mga bansa sa Asya.

  Ito ay kakikitaan ng mga baybayin.

  Ito ay mayaman sa yamang-dagat.

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Alin ang hindi kapakinabangan ng pagiging isang bansang insular?

  answer choices

  Ang kainaman ng mga daungan sa bansa na nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat

  Nagsisilbing pang-akit sa mga turista ang kagandahan ng mga dagat at baybayin nito.

  Nagsisilbing daanan ito ng mga kalakal mula sa ibang bansa.

  Madaling masasakop ng ibang bansa ang ating bansa.

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Saang direksiyon sa Pilipinas ang kinaroroonan ng Dagat Kanlurang Pilipinas?

  answer choices

  timog at kanluran

  hilaga at kanluran

  timog at silangan

  hilaga at silangan

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Saang direksiyon sa Pilipinas naroroon ang Dagat Celebes?

  answer choices

  timog ng bansa

  hilaga ng bansa

  silangan ng bansa

  kanluran ng bansa

Report Quiz
Join a game