Grivița- teza matematica, clasa a VI-a, sem. II
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
14 QuestionsShow answers
 • Question 1
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: -2-(-4)+(-5) este egal cu:

  answer choices

  -1

  -2

  -3

  3

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: (-3∕5)+(+1∕3)+6∕5 este:

  answer choices

  14/15

  3/5

  1/3

  -3/7

 • Question 3
  30 seconds
  Q.

  Soluția ecuației 5-x=-3 este x egal cu :

  answer choices

  2

  -2

  8

  -8

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  În triunghiul isoscel ABC, m (∠BAC)= 100°.Măsura ∠ABC este:

  answer choices

  20⁰

  40⁰

  45⁰

  80⁰

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Perimetrul unui triunghi echilateral care are latura de 6,5 cm este de

  answer choices

  19,5 cm

  18 cm

  20 cm

  26 cm

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: (-3)⋅(-2)-(-12):(+4) este egal cu:⋅

  answer choices

  3

  9

  .15

  -15

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului (2/3)2⋅(-2/3)3:(-2/3) 5este:

  answer choices

  2/3

  3/2

  -1

  1

 • Question 8
  30 seconds
  Q.

  Numărul de trei ori mai mic decât (-9) este egal cu

  answer choices

  -3

  3

  -27

  -6

 • Question 9
  30 seconds
  Q.

  Segmentul de dreaptă care uneşte vârful unui triunghi cu mijlocul laturii opuse se numeşte:

  answer choices

  Mediatoare

  Mediană

  Înălțime

  Bisectoarea

 • Question 10
  30 seconds
  Q.

  Măsură unui unghi ascuțit al unui triunghi dreptunghic isoscel este de:

  answer choices

  75°

  60°

  45°

  30°

 • Question 11
  30 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului [3,(3)+1,5•1/2]+7/3-7/4 este

  answer choices

  3/14

  7/4

  3/7

  14/3

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Două treimi din elevii clasei a VI-a au participat la o competiție sportivă. Dintre aceștia, două cincime au luat premii, iar restul de 12 elevi nu au luat premii. Numărul elevilor din clasa a VI-a este:

  answer choices

  20

  30

  24

  18

 • Question 13
  30 seconds
  Q.

  Fie unghiul ascuțit xOy , cu Oz bisectoarea acestuia, M∈(Ox, N∈(Oy, A∈(Oz, [OM]≡[ON], MN∩OA={P}.Triunghiurile OMA și ONA sunt congruente, conform cazului de congruență

  answer choices

  LUL

  ULU

  LLL

  LUU

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Fie unghiul ascuțit xOy , cu Oz bisectoarea acestuia, M∈(Ox, N∈(Oy, A∈(Oz, [OM]≡[ON], MN∩OA={P}. Propoziția:'' P este mijlocul segmentului MN" este:

  answer choices

  Falsă

  Adevărată

  Câteodată falsă

  Parțial adevărată

Report Quiz
Join a game