teza7-2
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
17 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului 5x+10x este .........

  answer choices

  5x

  15x

  50x

  -15x

 • Question 2
  30 seconds
  Q.

  Efectuând (x+2)2 obținem .......

  answer choices

  x2+2x+2

  x2+4x+4

  x2-4x+4

  2x2+4x+4

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  1. Soluția pozitivă a ecuației x2 =64 este ..........................

  answer choices

  -64

  8

  -8

  32

 • Question 4
  30 seconds
  Q.

  Aria triunghiului echilateral cu latura de 6 cm este egală cu ..........

  answer choices

  18

  9√2

  36√3

  9√3

 • Question 5
  30 seconds
  Q.

  Diagonala unui pătrat cu latura de 5 cm este egală cu .......... cm

  answer choices

  5√2

  √5

  2√5

  40

 • Question 6
  30 seconds
  Q.

  E= sin45⋅ cos 45+ctg 45⋅cos60 =……………

  answer choices

  1

  2

  0

  -1

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  BD este proiecția catetei AC pe ipotenuza BC

  answer choices

  adevarat

  fals

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  Soluția ecuației 2(x+2) +3x= 6x-10 este...

  answer choices

  10

  3

  14

  -14

 • Question 9
  300 seconds
  Q.

  Soluția ecuației (2x-3)2 +3 = 4x2 este...

  answer choices

  1

  2

  -1

  0

 • Question 10
  300 seconds
  Q.

  Descompunerea în factori a expresiei 2x3-50x este

  answer choices

  2x(x-5)(x+5)

  -2x(x-5)(x+5)

  2x2(x-5)(x+5)

  2x(x2-25)

 • Question 11
  300 seconds
  Q.

  Forma cea mai simplă a expresiei (x-3)2+(4-x)(4+x)+3(2x+1) este...

  answer choices

  20

  28

  -2

  -28

 • Question 12
  30 seconds
  Q.

  Într-un dreptunghi ABCD, cu AB= 8 cm și BC= 6 cm , M este mijlocul laturii [AB] .Calculaţi aria ∆ AMD.

  answer choices

  0

  48

  24

  12

 • Question 13
  900 seconds
  Q.

  Perimetrul și aria dreptunghiului ABCDcu AB= 8 cm și BC= 6 cm sunt...

  answer choices

  P=24 cm, A=48 cm2

  P=48 cm, A=24 cm2

  P=14 cm, A=48 cm2

  P=24 cm, A=16 cm2

 • Question 14
  30 seconds
  Q.

  Într-un dreptunghi ABCD, cu AB= 8 cm și BC= 6 cm , M şi N sunt mijloacele laturilor [AB] şi [ BC].

  Aria patrulaterului MNCD este......

  answer choices

  48 cm2

  30 cm2

  15 cm2

  24 cm2

 • Question 15
  300 seconds
  Q.

  1. Fie ABCD trapez isoscel cu AB || CD, AD=AB=BC=10 m, m(D)=600. DC=................... m

  answer choices

  10

  20

  30

  40

 • Question 16
  900 seconds
  Q.

  1. Fie ABCD trapez isoscel cu AB || CD, AD=AB=BC=10 m, m(D)=600. Aria trapezului ABCD este.............

  answer choices

  75√3

  150√3

  25√3

 • Question 17
  900 seconds
  Q.

  1. Fie ABCD trapez isoscel cu AB || CD, AD=AB=BC=10 m, m(D)=600. Lungimea diagonalei AC este.......

  answer choices

  10

  10√2

  20√3

  10√3

Report Quiz
Join a game