Teza clasa a VII-a sem.II
5 months ago
mili_1_3_91081
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
18 QuestionsShow answers
 • Question 1
  120 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: (2√3-1)(2√3+1) -(-2)3

  answer choices

  27

  3

  19

  5

 • Question 2
  300 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului: (2x+1)2 - (x-2)2 -3x(x+3)

  answer choices

  x-3

  -x+3

  -x-3

  -9x+5

 • Question 3
  120 seconds
  Q.

  Descompus in factori (2x-3)2 -4(x+1)2

  answer choices

  5(1-4x)

  1-4x

  5(4x-1)

  4x-1

 • Question 4
  120 seconds
  Q.

  Solutia reala a ecuatiei 3x-5=-8

  answer choices

  1

  -1

  4

  -6

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Multimea solutiilor ecuatiei (x+1)2 -1=3

  answer choices

  1; 3

  3; -2

  -3; 1

  -3; 2

 • Question 6
  180 seconds
  Q.

  Valorile intregi nenule ale lui x pentru care | 2x - 1 |≤3

  answer choices

  {1; 2}

  {-1; 0; 1; 2}

  {-1; 1; 2}

  {-2; -1; 1}

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Descompus in factori x2 - 4x +4

  answer choices

  (x - 2)2

  (x + 2)2

  (x - 2)(x + 2)

  (x - 4)2

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Descompus in factori x2 - 5x + 6

  answer choices

  (x - 6)2

  (x + 2)(x - 3)

  (x - 2)(x + 3)

  (x - 2)(x - 3)

 • Question 9
  180 seconds
  Q.

  Daca suma a doua numere este 87, iar diferenta lor este 55, numerele sunt:

  answer choices

  62 si 15

  16 si 71

  71 si 16

  15 si 62

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Un triunghi dreptunghic cu o cateta de 6 cm si ipotenuza de 10 cm are perimetrul egal cu:

  answer choices

  24 cm

  22 cm

  20 cm

  25 cm

 • Question 11
  120 seconds
  Q.

  Latura unui patrat cu diagonala de 4√2 cm are lungimea egala cu:

  answer choices

  8 cm

  8√2 cm

  4 cm

  2

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Inaltimea intr-un triunghi echilateral cu latura de 4 cm, are lungimea egala cu:

  answer choices

  2 cm

  2√3 cm

  √3 cm

  4√3 cm

 • Question 13
  180 seconds
  Q.

  Daca ΔABC este dreptumghic, cu m(∢A)=90°, AB = 6 cm si cos (∢B) = ¾ atunci BC are lungimea egala cu:

  answer choices

  12 cm

  9 cm

  10 cm

  8 cm

 • Question 14
  180 seconds
  Q.

  Aria unui triunghi dreptunghic isoscel care are ipotenuza de 10 cm este:

  answer choices

  25 cm2

  50 cm2

  100 cm2

  20 cm2

 • Question 15
  120 seconds
  Q.

  ΔABC are AB=6cm, BC=8cm si m(∢B)=30°. Aria triunghiului este egala cu:

  answer choices

  12√3 cm2

  12 cm2

  24 cm2

  24√3 cm2

 • Question 16
  120 seconds
  Q.

  Aria unui trapez cu inaltimea de 5cm si linia mijlocie 14 cm este egala cu:

  answer choices

  35 cm2

  70 cm2

  140 cm2

  19 cm2

 • Question 17
  180 seconds
  Q.

  Perimetrul unui romb cu diagonalele de 16 cm si 12 cm este egal cu:

  answer choices

  48 cm

  50 cm

  40 cm

  56 cm

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  3⋅sin 30° − cos 60° este egal cu:

  answer choices

  1

  3

  √3

  ½

Report Quiz
Join a game