Plastyka. Test klasa VI
5 months ago
ewelinal25_86985
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
30 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Barwy podstawowe to:

  answer choices

  A. czerwony, niebieski, żółty

  B. czerwony, niebieski, pomarańczowy

  C. niebieski, żółty, zielony

 • Question 2
  60 seconds
  Q.

  Barwy pochodne to:

  answer choices

  A. pomarańczowy, zielony, fioletowy

  B. pomarańczowy, niebieski, fioletowy

  C. zielony, fioletowy, czerwony

 • Question 3
  60 seconds
  Q.

  Barwy ciepłe to:

  answer choices

  A. czerwony, pomarańczowy, niebieski

  B. czerwony, żółty, zielony

  C. czerwony, pomarańczowy, żółty

 • Question 4
  60 seconds
  Q.

  Barwy zimne to:

  answer choices

  A. żółty, niebieski, zielony

  B. fioletowy, niebieski, zielony

  C. pomarańczowy, niebieski, zielony

 • Question 5
  60 seconds
  Q.

  Frottage to:

  answer choices

  A. technika malarska polegająca na zdrapywaniu farby z płótna

  B. technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw

  C. technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów (np. drewna, tkaniny, liści, kamieni) na powierzchni papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go ołówkiem (lub innym podobnym narzędziem)

 • Question 6
  60 seconds
  Q.

  Collage to:

  answer choices

  A. technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.

  B. analogiczne zastosowanie zestawu nagrań muzycznych

  C. technika malarska polegająca na zdrapywaniu farby z płótna

 • Question 7
  60 seconds
  Q.

  Druk wypukły to:

  answer choices

  A. linoryt

  B. akwaforta

  C. miedzioryt

 • Question 8
  60 seconds
  Q.

  Druk wklęsły to:

  answer choices

  A. drzeworyt

  B. linoryt

  C. akwaforta

 • Question 9
  60 seconds
  Q.

  Wskaż nieprawdziwe zdanie.

  answer choices

  A. W grafice z jednej płyty powstaje pewna ilość odbitek będących oryginalnymi dziełami sztuki.

  B. Druk wklęsły, płaski, wypukły to techniki graficzne, których nazwy nawiązują do tego, która część matrycy odbija się na odbitce.

  C. Odbitki w tradycyjnej grafice artystycznej drukowane są w ogromnych nakładach w drukarni.

 • Question 10
  60 seconds
  Q.

  Walor barwy nie określa:

  answer choices

  A. jasności i nasycenia barwy

  B. temperatury barwy

  C. stopnia odbijania światła przez barwę

 • Question 11
  60 seconds
  Q.

  Układ rzędowy, pasowy, kulisowy to:

  answer choices

  A. kompozycja otwarta, statyczna i dynamiczna.

  B. najstarsze sposoby przedstawienia przestrzeni w obrazie.

  C. perspektywa linearna, powietrzna, malarska.

 • Question 12
  60 seconds
  Q.

  Perspektywa z lotu ptaka, żabia, ukośna to widoki przedstawione:

  answer choices

  A. w układzie pasowym

  B. w pespektywie powietrznej

  C. w perspektywie linearnej

 • Question 13
  60 seconds
  Q.

  W perspektywie linearnej:

  answer choices

  A. przedmioty na horyzoncie szarzeją i błękitnieją.

  B.przedmioty w barwach ciepłych wydają się bliższe niż przedmioty w barwach chłodnych.

  C.przedmioty ulegają pozornemu zmniejszeniu w miarę oddalania przestrzeni.

 • Question 14
  60 seconds
  Q.

  Wernisaż to:

  answer choices

  A. wystawa prac jednego artysty.

  B. uroczyste otwarcie wystawy.

  C.sala wystawowa w muzeum gromadząca dzieła z jednego okresu w sztuce.

 • Question 15
  60 seconds
  Q.

  Fotografia polega na:

  answer choices

  A. namalowaniu obrazu z fotograficzną dokładnością.

  B.utrwaleniu obrazu na błonie fotograficznej lub utrwaleniu go na matrycy urządzenia cyfrowego.

  C. zastosowaniu kadrowania w przedstawieniu postaci w dowolnej kompozycji plastycznej.

 • Question 16
  60 seconds
  Q.

  Do narodzin fotografii nie przyczyniły się:

  answer choices

  A. odkrycia z zakresu optyki.

  B. utrwalenie obrazu przez Louisa Jacques’a Daguerre’a.

  C. rozwój miast w XIX w.

 • Question 17
  60 seconds
  Q.

  Fotografią kreacyjną nazywamy fotografię, w której:

  answer choices

  A. ludzie mają piękne kreacje.

  B.artysta specjalnie aranżuje otoczenie, aby przekazać niezwykłą ideę.

  C. promuje się produkty, w celu wzrostu ich sprzedaży.

 • Question 18
  60 seconds
  Q.

  Teatr plastyczny nie charakteryzuje się:

  answer choices

  A. przenikaniem różnych dziedzin plastycznych w widowisku.

  B. podporządkowaniem wszystkich elementów widowiska zasadom kompozycji malarskiej lub rzeźbiarskiej.

  C.podkreśleniem znaczenia słowa wypowiadanego przez aktora.

 • Question 19
  60 seconds
  Q.

  Teatr nie oddziałuje na widza poprzez:

  answer choices

  A. tworzone rzeźby i formy przestrzenne.

  B. scenografię, grę aktorów.

  C. przekazywaną opowieść.

 • Question 20
  60 seconds
  Q.

  Kadrem filmowym nazywamy:

  answer choices

  A. opowieść wymyśloną przez scenarzystę.

  B. pojedynczą, nieruchomą klatkę filmową.

  C. pracę reżysera na planie filmowym.

 • Question 21
  60 seconds
  Q.

  Film oświatowy:

  answer choices

  A. pokazuje wymyśloną fabułę.

  B. pokazuje prawdziwy świat i bohaterów prezentujących samych siebie.

  C.w prosty sposób wyjaśnia zjawiska w przyrodzie i prawdy rządzące różnymi dziedzinami nauki.

 • Question 22
  60 seconds
  Q.

  Cechą filmu animowanego nie jest:

  answer choices

  A. animacja poklatkowa.

  B.nadanie ruchu, ożywienie rysunków, lalek, przedmiotów.

  C.pokazanie prawdziwego świata i bohaterów, którzy nie grają.

 • Question 23
  60 seconds
  Q.

  Parkiem etnograficznym nazywamy:

  answer choices

  A. skansen

  B. galerię

  C. muzeum historyczno-społeczne.

 • Question 24
  60 seconds
  Q.

  Typografia zajmuje się:

  answer choices

  A. kształtami i rozmiarami liter.

  B. określaniem typów grafiki.

  C. grafiką artystyczną.

 • Question 25
  60 seconds
  Q.

  Różne realizacje nazywamy interaktywnymi, jeżeli:

  answer choices

  A. angażują widza w taki sposób, aby wykonał różne czynności.

  B. zaprezentowane są w galerii lub Internecie.

  C. są prezentacjami multimedialnymi.

 • Question 26
  60 seconds
  Q.

  Multimediami nazywamy:

  answer choices

  A. wielką ilość kompozycji plastycznych.

  B. sztukę i publikacje powstałe przy użyciu komputera.

  C. grafikę użytkową.

 • Question 27
  60 seconds
  Q.

  Grafika 3D jest:

  answer choices

  A. tradycyjną grafiką.

  B. trójkolorowa.

  C.wykorzystywana do tworzenia obrazów trójwymiarowych w przestrzeni wirtualnej.

 • Question 28
  60 seconds
  Q.

  Do grafiki użytkowej nie należą:

  answer choices

  A. banknoty, znaczki pocztowe.

  B. plakat, ilustracja, gazeta.

  C. akwaforta, litografia, drzeworyt

 • Question 29
  60 seconds
  Q.

  Prawo autorskie to:

  answer choices

  A. przepisy autorstwa określonej osoby.

  B. przepisy służące do ochrony własności dóbr intelektualnych.

  C. prawo do pracy.

 • Question 30
  60 seconds
  Q.

  Plagiat nie jest:

  answer choices

  A. kradzieżą utworu.

  B. rozpowszechnianiem cudzego utworu pod własnym nazwiskiem.

  C. przekazaniem praw do utworu innej osobie.

Report Quiz
Join a game