Teza matematica clasa a VIII-a A
Save
Edit
Host a game
Live GameLive
Homework
Solo Practice
Practice
19 QuestionsShow answers
 • Question 1
  60 seconds
  Q.

  Rezultatul calculului : 100+100:22 este:

  answer choices

  2600

  50

  125

  10000

 • Question 2
  180 seconds
  Q.

  12 muncitori execută o lucrare în 5 zile. 15 muncitori execută aceeași lucrare în:

  answer choices

  4 zile

  6 zile

  3 zile

  5,5 zile

 • Question 3
  180 seconds
  Q.

  Soluția ecuației:x⁄2=(x+1)⁄3 este egală cu:

  answer choices

  -2

  3

  -3

  2

 • Question 4
  180 seconds
  Q.

  Dacă 3√3 <x<20∕3 şi x∈ N, atunci x este egal cu:

  answer choices

  2

  3

  6

  0

 • Question 5
  180 seconds
  Q.

  Fie VAB un con circular drept, care are diametrul bazei AB = 6 cm şi înălțimea VO egală cu 4 cm. Aria laterală a conului este :

  answer choices

  12π cm2

  10π cm2

  15 π cm2

  16π cm2

 • Question 6
  300 seconds
  Q.

  Fie prisma triunghiulară regulată ABCDEF care are AB=4 cm şi AD=3√3 cm. Volumul primei este:

  answer choices

  36 cm3

  12 cm3

  12√3 cm3

  4√6 cm3

 • Question 7
  30 seconds
  Q.

  Într-o piramidă triunghiulară regulată numărul fețelor este

  answer choices

  5

  4

  3

  6

 • Question 8
  300 seconds
  Q.

  Soluția sistemului de ecuații:

  x+3y=9

  2x+y=8

  este:

  answer choices

  S (3;2)

  S (2;3)

  S (1;4)

  S (4;1)

 • Question 9
  900 seconds
  Q.

  Andrei a citit o carte în 4 zile: în prima zi un sfert, a doua zi 40% din rest, a treia zi 80%din noul rest şi în ultima zi restul de 18 pagini. Cartea are :

  answer choices

  150 pagini

  180 pagini

  200 pagini

  250 pagini

 • Question 10
  180 seconds
  Q.

  Fie funcția f:R→R, f (x) = 2x+1. Graficul acestei funcții este o dreaptă care trece prin punctele:

  answer choices

  A (1;3); B (2;5)

  A (3;1), B (5;2)

  A (1,2), B (2;3)

  A (2;1); B (3;2)

 • Question 11
  180 seconds
  Q.

  Fie funcția f:R→R, f (x) = 2x+1. Dacă punctul M (m;-7) aparține graficului funcție, atunci m este:

  answer choices

  4

  -4

  2

  -2

 • Question 12
  300 seconds
  Q.

  Soluțiile ecuației 2x2+3x-5=0 sunt:

  answer choices

  -1 şi 5

  1 şi _5/2

  2 şi 3/5

  -3 şi -4

 • Question 13
  180 seconds
  Q.

  În piramida patrulateră regulată VABCD, triunghiul VAC este echilateral cu latura de 10√2 cm.Perimetrul bazei este de:

  answer choices

  30√2 cm

  40√2 cm

  40 cm

  30 cm

 • Question 14
  300 seconds
  Q.

  În piramida patrulateră regulată VABCD, triunghiul VAC este echilateral cu latura de 10√2 cm. Volumul piramidei este:

  answer choices

  500√3 ⁄ 6 cm3

  500√6 ∕3 cm3

  400/3 cm3

  300/4 cm3

 • Question 15
  30 seconds
  Q.

  În piramida patrulateră regulată VABCD, triunghiul VAC este echilateral cu latura de 10√2 cm.Sinusul unghiului dintre muchiile VC şi VB este egal cu:

  answer choices

  1/2

  √3 ∕2

  √7 /4

  √2 ⁄2

 • Question 16
  30 seconds
  Q.

  Un vas este compus dintr-un semicilindru drept şi un paralelipiped dreptunghi ABCDEFGH. ABCD este secțiunea axiala a semicilindrului. Se cunosc: AB=5 dm, BC=CG=4 de, vasul fiind descoperit în partea sa superioară.Propoziția:" În vas încap 111 litri de apă "este

  answer choices

  Adevărată

  Falsă

  Parțial adevărată

  Parțial falsă

 • Question 17
  30 seconds
  Q.

  Un vas este compus dintr-un semicilindru drept şi un paralelipiped dreptunghi ABCDEFGH. ABCD este secțiunea axiala a semicilindrului. Se cunosc: AB=5 dm, BC=CG=4 de, vasul fiind descoperit în partea sa superioară.Aria totală a vasului este

  answer choices

  72+ 14π dm2

  72 π+ 24 dm2

  92+ 14 π dm2

  100 dm2

 • Question 18
  30 seconds
  Q.

  Un vas este compus dintr-un semicilindru drept şi un paralelipiped dreptunghi ABCDEFGH. ABCD este secțiunea axiala a semicilindrului. Se cunosc: AB=5 dm, BC=CG=4 de, vasul fiind descoperit în partea sa superioară.O vergea lungă de 80 cm se introduce în vas.

  answer choices

  Vergeaua încape în totalitate în vas.

  Vergeaua încape parțial în vas.

 • Question 19
  30 seconds
  Q.

  În piramida patrulateră regulată VABCD, triunghiul VAC este echilateral cu latura de 10√2 cm.Sinusul unghiului dintre muchiile VC şi VB este egal cu:

  answer choices

  1/2

  √3 ∕2

  √7 /4

  √2 ⁄ 2

Report Quiz
Join a game